Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 95

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 66
Got error 28 from storage engine

select distinct m.tag, m.szerokosc, m.wysokosc, r.id, r.url_pliku, r.alternatywny_HTML, r.tekst_alt, t.rozszerzenie from wup_reklama r inner join wup_reklama_miejsce m ON r.reklama_miejsce_id = m.id inner join wup_reklama_typ_pliku t ON r.reklama_typ_pliku_id = t.id inner join wup_reklama_reklama_dzial d ON d.reklama_id = r.id inner join wup_reklama_dzial rd on d.reklama_dzial_id = rd.id where r.aktywna="t" and m.aktywne="t" and rd.orig_dzial = "Index" and (rd.id_orig is NULL or rd.id_orig = "1")
File:/var/www/_libs/data/DB.class.php
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/_libs/data/DB.class.php on line 177

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/_libs/data/DB.class.php on line 180
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Wyniki wyszukiwania Podmiotów Partnerskich

Kryteria wyszukiwania:

  • Usługi:Wszystkie
  • Rodzaj podmiotu:Wszystkie
  • Powiat:Wszystkie
Nazwa podmiotu Rodzaj podmiotu Usługi Powiat Kontakt Konsultant Reprezentant do Rady Partnerów
A4e Ltd Prywatne agencje zatrudnienia wsparcie w procesie zwolnień pracowników, doradztwo i informacja zawodowa instytucja regionalna Ul. E. Imieli 14, 41-605 Świętochłowice, tel. 32 348 82 00, www.a4epolska.pl Barbara Kika
tel: 503 075 281
bkika@a4epolska.pl

Adecco Prywatne agencje zatrudnienia wsparcie w procesie zwolnień pracowników, rekrutacja i selekcja pracowników, outsourcing z zakresu zarządzania personelem, ocena pracowników instytucja regionalna ul.Lubicz 3 31-034 Kraków tel. 012 430 02 78 www.adecco.pl Dorota Szabat
tel: 012 430 02 78
dorota.szabat@adecco.com
Michał Wierzchowski
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AWF Akademickie Biura/Centra Karier informacja nt. studentów i absolwentów, organizacja staży i praktyk dla absolwentów, pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów, promocja pracodawców wśród studentów i absolwentów krakowski Aleja Jana Pawła II 78 31-571 Kraków tel. 12 683 13 09 Aneta Rudziejewska-Rudziewicz
tel: 012 683 13 09
aneta.rudziejewska@awf.krakow.pl

Biuro Karier Akademii Wychowania Akademickie Biura/Centra Karier promocja pracodawców wśród studentów i absolwentów, pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów, organizacja staży i praktyk dla absolwentów, informacja nt. studentów i absolwentów krakowski al.Jana Pawła II 78 31-571 Kraków tel. 012 683 10 47 www.bk.awf.krakow.pl Aneta Rudziejewska-Rudziewicz
tel: 012 683 13 09
aneta.rudziejewska@awf.krakow.pl

Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego UR Akademickie Biura/Centra Karier rekrutacja i selekcja pracowników, promocja pracodawców wśród studentów i absolwentów, pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów, organizacja staży i praktyk dla absolwentów, informacja nt. studentów i absolwentów krakowski al.Mickiewicza 21 31-120 Kraków tel. 012 662 42 94 http://matrix.ar.krakow.pl/bpz/ Grażyna Wójcik
tel: 012 662-42-94
biurokarier@ur.krakow.pl

Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej Akademickie Biura/Centra Karier rekrutacja i selekcja pracowników, promocja pracodawców wśród studentów i absolwentów, pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów, organizacja staży i praktyk dla absolwentów, informacja nt. studentów i absolwentów krakowski 30-059 Kraków ul. Reymonta 17, DS1 blok 1 tel. 012 617 37 62 www.ck.agh.edu.pl Grażyna Czop-Śliwińska
tel: 012 617 37 62
ckagh@agh.edu.pl
Jerzy Lis
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach Inne podmioty szkolenia, szkolenia zawodowe i praktyki dla młodzieży i dorosłych gorlicki 11 listopada 43 38-300 Gorlice tel. 18 353 56 10 www.ckpiu.gorlice.pl Adam Tarsa
ckpiu.gorlice@gmail.com
Adam Tarsa
Forum Związków Zawodowych Związki Zawodowe szkolenia, reprezentowanie interesów pracowników, działania na rzecz dialogu społecznego instytucja regionalna ul.Św.Filipa 6 31-150 Kraków tel. 012 393 56 81 www.fzz.org.pl Witold Wąsacz
tel: 793 144 757
geokom@katowice.home.pl
Witold Sochacki
Global Business Solutions Prywatne agencje zatrudnienia wsparcie w procesie zwolnień pracowników, rekrutacja i selekcja pracowników, outsourcing z zakresu zarządzania personelem, ocena pracowników krakowski ul. Basztowa 23/1 31-156 Kraków tel. 12 430 10 58 www.gbspraca.pl Krystyna Kosecka
tel: 12 430 10 58
kk@gbspraca.pl
Zenon Bukański
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia krakowski ul.Wąwozowa 34 31-624 Kraków tel. 12 686 82 51 www.gupkrakow.pl BOŻENA ZIEMBA
tel: 12 68 68 251
ziemba@gupkrakow.pl
Katarzyna Podbielska
szkolenia@gupkrakow.pl
Joanna Karnat
jkarnat@op.pl
Edyta Jankowiak
grodzki@gupkrakow.pl
Katarzyna Galos
szkolenia@gupkrakow.pl
Aneta Chanek
tel: 12 68 68 211
grodzki@gupkrakow.pl
Marek Cebulak
Izba Przemysłowo - Handlowa Organizacje pracodawców i przedsiębiorców wsparcie procesów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, reprezentowanie interesów pracodawców, promocja zrzeszonych firm w kraju i za granicą instytucja regionalna ul.Floriańska 3 31-019 Kraków tel. 012 428 92 50 www.iph.krakow.pl Wacław Andruszko
tel: 012 428 92 50
biuro@iph.krakow.pl
Wacław Andruszko
Konwent Starostów WM Inne podmioty współpraca powiatów z administracją rządową i samorządową instytucja regionalna http://www.starostowie.malopolska.pl/ Jacek Pająk
Loża Małopolska Business Centre Club Organizacje pracodawców i przedsiębiorców wsparcie procesów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, reprezentowanie interesów pracodawców, promocja zrzeszonych firm w kraju i za granicą instytucja regionalna Ul. Senatorska 26/8, 30-106 Kraków, tel. 12 353 79 99, tel.kom 509 435 125, mail: biuro@bccmalopolska.pl, www.bccmalopolska.pl Zbigniew Putaj
zbigniew.putaj@bcc.org.pl
Marek Piwowarczyk
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Agencje rozwoju regionalnego tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, szkolenia, zachęty inwestycyjne, promocja potencjału gospodarczego Małopolski, pomoc finansowa dla i małych i mikro, średnich przedsiębiorstw, informacja o zasadach działania w specjalnej strefie ekonomicznej instytucja regionalna Centrum Business in Małopolska Al. Jana Pawła II 41 L 31-864 Kraków www.businessinmalopolska.pl Jacek Adamczyk
tel: 012 620 91 45
Jacek.adamczyk@businessinmalopolska.com

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Organizacje pracodawców i przedsiębiorców wsparcie procesów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, reprezentowanie interesów pracodawców, promocja zrzeszonych firm w kraju i za granicą, nauka zawodów rzemieślniczych instytucja regionalna ul. św.Anny 9 31-008 Kraków tel. 012 422 05 95 www.izba.com.pl Lesław Kucharczyk
tel: 012 422 05 95
izba@izba.com.pl
Mirosław Przybył
Małopolska Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie Ochotnicze Hufce Pracy uzupełnienie wykształcenia ponadgimnazjalnego młodzieży do 25 rż, szkolenia zawodowe i praktyki dla młodzieży do 25 rż, organizacja szkoleń zawodowych;, doradztwo i informacja zawodowa instytucja regionalna al.Słowackiego 44 30-018 Kraków tel. 12 633 07 06 www.malopolska.ohp.pl Arkadiusz Węglarz
mbp@gmina-klucze.pl
Zofia Pieniążek
mlodbiuropracy@wp.pl
Agnieszka Marchewka
tel: 12 281 37 90
mckniepolomice@wp.pl
Beata Doległo
mbp.trzebinia@interia.pl
Elżbieta Bulińska - Omasta
tel: 032 726 57 55
mbp.trzebinia@interia.pl
Edward Prokop
Małopolska Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu Ochotnicze Hufce Pracy uzupełnienie wykształcenia ponadgimnazjalnego młodzieży do 25 rż, szkolenia zawodowe i praktyki dla młodzieży do 25 rż, organizacja szkoleń zawodowych;, doradztwo i informacja zawodowa nowosądecki ul.Rejtana 18 33-300 Nowy Sącz tel. 018 444 31 52 www.malopolska.ohp.pl/pl/6274/0/Nowy_Sacz.html Aleksandra Zarzyka
tel: 018 444 31 52
ceipohp@poczta.onet.pl
Leszek Olech
tel: 018 444 31 52
ceipohp@poczta.onet.pl
Katarzyna Klag
tel: 018 444 31 52
ceipohp@poczta.onet.pl
Anna Jerzakowska
tel: 018 444 31 52
ceipohp@poczta.onet.pl
Elżbieta Chmura
tel: 018 444 31 52
ceipohp@poczta.onet.pl
Agata Fołta
Małopolska Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie Ochotnicze Hufce Pracy szkolenia zawodowe i praktyki dla młodzieży do 25 rż, pośrednictwo pracy, informacja zawodowa młodzieży do 25 rż, uzupełnienie wykształcenia ponadgimnazjalnego młodzieży do 25 rż tarnowski 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27, tel. 14 621 95 64, 14 621 95 65, e-mail: centrum@ceip-ohp.tarnow.pl, www.malopolska.ohp.pl Beata Wójcik
tel: 14 621 95 64, 14
centrum@ceip-ohp.tarnow.pl
Dorota Sewiłło
tel: 014 621 95 64, 0
centrum@ceip-ohp.tarnow.pl
Monika Gospodarek - Strojny
tel: 014 621 95 64, 0
centrum@ceip-ohp.tarnow.pl
Joanna Banaśkiewicz
tel: 014 621 95 64, 0
centrum@ceip-ohp.tarnow.pl
Dorota Anioł
tel: 014 621 95 64, 0
centrum@ceip-ohp.tarnow.pl
Adam Potempa
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Inne podmioty współpraca z administracją publiczną w zakresie promocji regionu, wsparcie procesów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, szkolenia, organizacja staży instytucja regionalna Ul. Szlak 73 A 31-153 Kraków 12 633 51 54 http://www.mistia.org.pl/index.php Agnieszka Cudek
tel: 12 633 51 54
agnieszka.cudek@mistia.org.pl

Małopolski Związek Pracodawców Organizacje pracodawców i przedsiębiorców wsparcie procesów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, promocja zrzeszonych firm w kraju i za granicą, reprezentowanie interesów pracodawców instytucja regionalna ul. Kościuszki 43, 30-114 Kraków tel. 012 294 06 03 www.mzp.org.pl Anna Konopacka
tel: 122940603
a.konopacka@pracodawcy.org.pl
Kamila Banasik
Nordic House Sp z o.o. Inne podmioty wsparcie procesów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, reprezentowanie interesów pracodawców, promocja zrzeszonych firm w kraju i za granicą instytucja regionalna ul.św Anny 5 31-008 Kraków tel. 12 421 73 80 www.nordichouse.pl Janusz Kahl
tel: 012 421 73 80
j.kahl@nordichouse.pl

Powiatowy Urząd Pracy Gorlice Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia gorlicki ul.Michalusa 18; 38-300 Gorlice tel. 18 353 55 20 www.pup.gorlice.pl Grzegorz Lichoń
tel: 18 353-63-07 wew. 103
krgo@praca.gov.pl
Jadwiga Makowiec
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia nowosądecki ul.Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz tel. 018 440 08 08 www.pup.powiat-ns.pl Małgorzata Walczak
tel: 018 440 08 08
mwalczak@pup.powiat-ns.pl
Ryszard Gorzkiewicz
tel: 18 414 94 26
rgorzkiewicz@pup.powiat-ns.pl
Kazimierz Biernat
kaz241@wp.pl
Wiesław Jasiński
tel: 018 440-08-08
ko@pup.powiat-ns.pl; w.jasinski@pup.powiat-ns.pl
Bogdan Gołyźniak
Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia brzeski ul.Piłsudskiego 19 32-800 Brzesko tel. 014 663 05 22 www.pup-brzesko.pl Marta Smoleń
tel: 014 663-05-22 w. 266
msmolen@pup-brzesko.pl
Tomasz Leszczyński
tel: 014 663 05 22
posrednictwo@pup-brzesko.pl
Andrzej Mleczko
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia dąbrowski ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. 014 642 24 78 www.pupdt.pl Wioletta Lech
tel: 014 642 24 78
krda@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia proszowicki ul.Krakowska 11 32-100 Proszowice tel. 012 386-10-80 www.pup.proszowice.pl Zuzanna Kura
tel: 012 386 10 80
zkura@pup.proszowice.pl
Halina Bomba
Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia suski ul. Mickiewicza 3132-200 Sucha Beskidzka tel. 033 874 25 12 www.pup.sucha-beskidzka.pl Helena Nowak
tel: 033 874 25 12
krsu@praca.gov.pl
Halina Czyszczoń
krsu@praca.gov.pl
Rafał Wróbel
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia wielicki ul.Sienkiewicza 13a 32-020 Wieliczka tel. 012 278 14 28 www.pupwieliczka.pl Maciej Gruszka
tel: 122897016
maciej.gruszka@pupwieliczka.pl
Tadeusz Mysiński
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia bocheński ul.Wojska Polskiego 3 32-700 Bochnia, tel. 014 611 10 51 www.pup-bochnia.pl Zbigniew Solak
tel: 014 611 10 51
krbo@praca.gov.pl, pup@powiat.bochnia.pl
Maria Fąfara
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia chrzanowski ul. Słowackiego 8 32-500 Chrzanów tel. 032 753 38 01 www.pup-chrzanow.pl Joanna Smolik
tel: 32 75 33 861
asmolik@pup-chrzanow.pl
Ewelina Górecka
tel: 32 75 33 860
egorecka@pup-chrzanow.pl
Barbara Babijczuk
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia limanowski ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa tel. 018 337 58 50 www.pup.limanowa.pl Zbigniew Sułkowski
tel: 18 33 37 889
zbigniew.sulkowski@pup.limanowa.pl
Tatiana Dziedzina
tel: 18/33 37 846
tatiana.dziedzina@pup.limanowa.pl
Irena Dyrek
tel: 18 33 75 850
irena.dyrek@pup.limanowa.pl
Marek Młynarczyk
Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia miechowski ul.Sienkiewicza 25 32-200 Miechów tel. 041 383 25 01www.pup-miechow.pl Grzegorz Borecki
tel: 41 38 223 73
gborecki@pup-miechow.pl
Anna Frączkiewicz
Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia myślenicki ul. Drogowców 2 32-400 Myślenice tel. 012 372 96 00 www.praca.myslenice.pl Joanna Heliasz
tel: 12 372 96 24
j.heliasz@praca.myslenice.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Publiczne służby zatrudnienia rekrutacja i selekcja pracowników, wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia nowotarski ul. Szpitalna 14 34-400 Nowy Targ tel. 018 266 56 91 www.pup.nowytarg.pl Marcin Wiśniowski
tel: 018 266 56 91
mwisniowski@pup-nowytarg.pl
Eugeniusz Szydlak
eszydlak@pup-nowytarg.pl
Maria Sendrowicz
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Publiczne służby zatrudnienia doradztwo i informacja zawodowa, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, Europejskie Służby Zatrudnienia, organizacja staży, subsydiowanie zatrudnienia, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, rekrutacja i selekcja pracowników, monitoring i ocena rynku pracy olkuski ul.Minkiewicza 2 32-300 Olkusz tel. 032 643 43 48 www.pup-olkusz.pl Elżbieta Żurek
tel: 032 643 43 48
krol@praca.gov.pl
Beata Jackowska
kroleures@praca.gov.pl
Małgorzata Adamczyk - Kurzak
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcim Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, subsydiowanie zatrudnienia, organizacja staży, Europejskie Służby Zatrudnienia, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, rekrutacja i selekcja pracowników, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, monitoring i ocena rynku pracy oświęcimski ul. Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim tel. 033 842 49 07 www.pup.oswiecim.pl Wioletta Hadło
tel: 033 842 49 07
oferty@pup.oswiecim.pl
Henryka Dudka
oferty@pup.oswiecim.pl
Zofia Bułka
z.bulka@pup.oswiecim.pl
Wiesława Drabek-Polek
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie Publiczne służby zatrudnienia organizacja staży, wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja pracowników, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, monitoring i ocena rynku pracy, Europejskie Służby Zatrudnienia tarnowski pl.Gen.J.Bema 3 33-100 Tarnów tel. 014 688 23 00 www.up.tarnow.pl Katarzyna Topolska-Mikuła
tel: 014 688 23 56
ktmikula@up.tarnow.pl
Angelika Bilska
tel: 014 688 23 53
abilska@up.tarnow.pl
Małgorzata Uchwat
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, rekrutacja i selekcja pracowników, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia wadowicki ul.Mickiewicza 27 34-100 Wadowice tel. 033 873 71 00 www.up.wadowice.pl Agata Paczyńska
tel: 033 873-71-00
upwadowice@gmail.com
Danuta Wątroba
tel: 33 873 71 00 wew. 104
krwa@praca.gov.pl
Katarzyna Kocemba
tel: 33 875 98 68 wew. 271
katarzynapup@wp.pl
Katarzyna Kasperkiewicz
tel: 033 875 26 22
upwadowice@gmail.com
Krystyna Olesińska
Rada OPZZ Województwa Małopolskiego Związki Zawodowe szkolenia, reprezentowanie interesów pracowników, działania na rzecz dialogu społecznego instytucja regionalna al.Słowackiego 48 30-018 Kraków tel. 012 633 80 75 Urszula Pelc
krakow@opzz.org.pl
Józef Król
Sedlak & Sedlak Prywatne agencje zatrudnienia wsparcie w procesie zwolnień pracowników, rekrutacja i selekcja pracowników, outsourcing z zakresu zarządzania personelem instytucja regionalna ul. Miodowa 41 31-052 Kraków tel. 12 625 59 10 www.sedlak.pl Aleksandra Strojek
strojek@rynekpracy.pl
Kazimierz Sedlak
Solidarność Rada Regionu Małopolska Związki Zawodowe szkolenia, reprezentowanie interesów pracowników, działania na rzecz dialogu społecznego instytucja regionalna 31-011 Kraków pl. Szczepański 5 tel. 012 421 60 54 www.solidarnosc.krakow.pl Henryk Łabędź
tel: 012 421 60 54
sekretarz.krakow@solidarnosc.org.pl

South Poland Business Link Organizacje pracodawców i przedsiębiorców wsparcie procesów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, reprezentowanie interesów pracodawców, promocja zrzeszonych firm w kraju i za granicą instytucja regionalna Prądnicka 4, 31-002 Kraków tel. 012 426 25 35 www.southpoland.com Andrew Hallam
tel: 012 426 25 35
andrew@spbl.pl
Andrew Hallam
Starostwo Powiatowe w Myślenicach Jednostki samorządu terytorialnego myślenicki ul.M.Reja 13 Myślenice tel. 122720456 www.myslenicki.pl Teresa Surówka
tel: 12 2701022
teresa.surowka@gmail.com

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Inne podmioty reprezentowanie interesów samorządów instytucja regionalna ul. Grodzka 15/2 Kraków 31-006 tel. 012 421 74 65 www.sgpm.krakow.pl Bartosz Lipszyc
lipszyc@sgpm.krakow.pl
Wiesław Misztal
Sądecki Urząd Pracy Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja pracowników, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia nowosądecki ul. Wegierska 146, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 442 91 10 www.sup.nowysacz.pl Sławomir Gałda
tel: 18 442-94-83 wew. 295; 601-877-1
sgalda@sup.internetdsl.pl
Teresa Połomska
Urząd Miasta Krakowa Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, sporządzanie analiz i prognoz rozwoju miasta, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych krakowski Pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków tel. 012 616 15 48 http://www.bip.krakow.pl/?mmi=3 Dominika Urbańska
tel: 12 616 1128
urbanskad@um.krakow.pl
Anna Długopolska
tel: 012 616 12 90
anna.dlugopolska@um.krakow.pl
Monika Piątkowska
Urząd Gminy Bochnia Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych bocheński ul.Kazimierza Wlk.2 6 32-700 Bochnia tel. 014 611 60 20 www.bochnia-gmina.pl Halina Ujejska
tel: 014 611 60 20
ugbochnia@poczta.fm
Jerzy Lysy
Urząd Gminy Bolesław Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych dąbrowski Bolesław 68, 33-220 Bolesław tel. 14 641-50-18 www.boleslaw.intarnet.pl Kinga Skoczylas
tel: 014 641 50 01
k.skoczylas@intarnet.pl

Urząd Gminy Czorsztyn Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych nowotarski ul.Gorczańska 3 34-436 Maniowy tel. 18 275 00 70 www.czorsztyn.pl Dorota Oleś
tel: 018 275 00 70
doles@ug.czorsztyn.pl
Monika Kobla
nieruchomosci.m@ug.czorsztyn.pl

Urząd Gminy Drwinia Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych bocheński Drwinia 57, 32-709 Drwinia, tel. 12 281 71 53 www.drwinia.gmina.pl Rafał Hajduk
tel: 012 284-98-22
r.hajduk@drwinia.gmina.pl

Urząd Gminy Gołcza Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych miechowski Gołcza 80, 32-075 Gołcza, tel. 12/388-60-29, www.golcza.pl Tomasz Błaut
tel: 12 388 60 03
ug@golcza.pl
Paweł Wilk
tel: 12 388 60 03
ug@golcza.pl

Urząd Gminy Gręboszów Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych dąbrowski Gręboszów 144 33-260 Gręboszów tel. 14 641-60-02 www.greboszow.intarnet.pl Anita Misiaszek
tel: 14 641 60 02
ug_greboszow1@wp.pl

Urząd Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych krakowski Wawrzeńczyce 57, 32-125 Wawrzeńczyce tel. 12 2874003 www.igwa.pl Iwona Kubik
tel: 012 287-40-03
kubikiwona@op.pl
Anna Juszczyk
tel: 012 287 40 03 we
anna.juszczyk@op.pl
Henryk Jończyk
Urząd Gminy Iwkowa Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych brzeski 32-861 Iwkowa 468 tel.014 684 40 10 www.iwkowa.pl Jadwiga Serafin
tel: 014 6844010
jadwigaserafin@interia.eu
Stanisław Kowalczyk
tel: 14 684 40 10
kowalczyk@iwkowa.pl

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych krakowski Jerzmanowice 372 B 32-048 tel. 012 389 52 47 www.jerzmanowice-przeginia.pl Renata Bobela
tel: 012 389 52 47
rbobela@jerzmanowice-przeginia.pl

Urząd Gminy Korzenna Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych nowosądecki Korzenna 325 33-322 tel. 018 440 66 10 www.korzenna.pl Szczepan Sikoń
tel: 18 440 66 33
szczepansikon@ug.korzenna.pl

Urząd Gminy Krościenko Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. studentów i absolwentów nowotarski Rynek 35 34-450 Kroscienko nad Dunajcem tel. 018 262 30 77 www.kroscienko.pl Krystyna Kwiatek
tel: 018 262 30 77
zp@kroscienko.pl, promocja@kroscienko.pl
Stanisław Gawęda
Urząd Gminy Kęty Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych oświęcimski Urząd Gminy Kęty Rynek 7 32-650 tel. 033 844-76-00 www.kety.pl Urszula Baczyńska - Śleziak
poczta@gci.kety.pl

Urząd Gminy Lanckorona Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych wadowicki ul.Krakowska473 34-143 Lanckorona tel. 033 876 35 60 www.lanckorona.pl Ewelina Piechota
tel: 33 876 35 95 wew.26
sekretariat@lanckorona.pl

Urząd Gminy Lipnica Murowana Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych bocheński Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana tel. 14 685 2100 www.lipnicamurowana.pl Danuta Musiał
tel: 014 685 21 00 we
gmina@lipnicamurowana.pl, d.musial@lipnicamurowana.pl

Urząd Gminy Lipnica Wielka Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych nowotarski 34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518 www.lipnicawielka.pl tel. 18 26 345 95 Krystyna Lichosyt
tel: 18 26 345 95
lipnicaw@gminyrp.pl
Marzena Polaczek
tel: 18 26 345 95

Urząd Gminy Mogilany Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych krakowski Rynek 2, 32-031 Mogilany tel. 012 270 10 73 www.mogilany.pl Sylwia Jarosz
tel: 012 270 10 13
gmina@mogilany.pl
Magdalena Salawa
tel: 012 270-10-13
magdalena.salawa@mogilany.pl
Teresa Surówka
tel: 012 270-10-13
teresa.surowka@gmail.com

Urząd Gminy Mucharz Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych wadowicki Mucharz 226, 34-106 Mucharz tel. 33 876 14 83 www.mucharz.pl Robert Góralczyk
tel: (33) 876-14-86
robert.goralczyk@onet.eu

Urząd Gminy Mędrzechów Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych dąbrowski Mędrzechów 484 33-221 Mędrzechów www.medrzechow.net Andrzej Niedźwiadek
tel: 14 644-24-20
andrzej.niedzwiadek@medrzechow.pl

Urząd Gminy Ochotnica Dolna Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych nowotarski os. Dłubacze 160 34-452 Ochotnica Dolna tel. 18 262 09 10 www.ochotnica.pl Edward Szymański
tel: 18 292 09 20
fundusze@ochotnica.pl

Urząd Gminy Oświęcim Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych oświęcimski ul.Zamkowa 12 32-600 Oświęcim tel. 033 844 95 00 www.oswiecim-gmina.pl Patrycja Waszczak
tel: 033 844 95 22
p.waszczak@oswiecim-gmina.pl

Urząd Gminy Polanka Wielka Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych oświęcimski ul. Długa 61 32-607 Polanka Wielka tel. 033 848 80 08 www.polanka-wielka.iap.pl Barbara Klęczar
tel: 033 848 80 08
barbara.kleczar@polanka-wielka.pl
Beata Kusak
tel: 033 848-80-08
gmina@polanka-wielka.pl

Urząd Gminy Raba Wyżna Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych nowotarski 34-721 Raba Wyżna 41 www.rabawyzna.pl tel. 18 269 12 50 Bartłomiej Bielarczyk
bbielarczyk@rabawyzna.pl

Urząd Gminy Radgoszcz Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych dąbrowski Pl. Św. Kazimierza 7-8 33-207 Radgoszcz www.radgoszcz.pl tel. 14 6414139 Renata Klimek
tel: 14 641 41 39
promocja.radgoszcz@wp.pl

Urząd Gminy Ropa Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych gorlicki 38-212 Ropa 733 tel. 018 353 40 14 www.ropa.iap.pl Dorota Kłapacz
tel: 018 353 40 17
dorotaklapacz@op.pl, gmina@ropa.iap.pl

Urząd Gminy Rzezawa Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych bocheński ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa tel. 14 6858100 www.rzezawa.pl Edyta Gorczyca
tel: 014 685 81 00
bud.rol@rzezawa.pl
Aleksander Dziadowiec
Urząd Gminy Siepraw Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych myślenicki 32-447 Siepraw 1 tel. 012 37 21 800 www.siepraw.pl Marta Szymańska
tel: 012 372 18 00
mszy@siepraw.pl

Urząd Gminy Sękowa Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych gorlicki Sękowa 38-307 tel. 18 35 18 016 www.sekowa.pl Jacek Pięta
tel: 018 351-80-16 w.25
jacekp@sekowa.pl

Urząd Gminy Tarnów Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych tarnowski ul.Krakowska 19 33-100 Tarnów tel. 014 688 01 01 www.gmina.tarnow.pl Katarzyna Witek
kwitek@gmina.tarnow.pl
Agnieszka Turek
aturek@gmina.tarnow.pl
Jolanta Kałuża
jkaluza@gmina.tarnow.pl
Teresa Kania
tkania@gmina.tarnow.pl
Piotr Pawlina
tel: 14 688-01-31
ppawlina@gmina.tarnow.pl
Alicja Kusior
Urząd Gminy Wieprz Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych wadowicki Wieprz 217, 34-122 Wieprz tel. 33 875-51-18 www.wieprz.pl Krzysztof Krawczyk
tel: 033 87 55 085
sekretariat@wieprz.pl, kkrawczyk@wieprz.pl
Artur Penkala
tel: 33 875 51 23
apenkala@wieprz.eu
Małgorzata Chrapek
Urząd Gminy Wierzchosławice Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych tarnowski 33-122 Wierzchosławice 550 tel. 014 631-90-30 www.wierzchoslawice.pl Dariusz Lech
tel: 014 631 90 30
dlech@wierzchoslawice.pl
Wiesław Rajski
Urząd Gminy Zawoja Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych suski Zawoja 1307 34-222 Zawoja tel. 33 877 50 15 www.zawoja.ug.pl Agnieszka Winczewska
tel: 033 877 50 15
a.winczewska@zawoja.ug.pl
Wojciech Chowaniak
tel: 338775015
w.chowaniak@zawoja.ug.pl

Urząd Gminy Łapanów Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych bocheński Łapanów 34, 32-740 Łapanów tel. 14 6853901 www.lapanow.pl Mirosław Drożdż
ug@lapanow.pl
Anna Piasecka
Urząd Gminy Łapsze Niżne Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych nowotarski ul.Jana Pawła II 20 34-442 Łapsze Niżne tel. 018 26 59 310 www.lapszenizne.pl Adam Święty
tel: 018 26 59 310
oczk@lapszenizne.pl

Urząd Gminy Łącko Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych nowosądecki 33-390 Łącko 445 tel. 018 414 07 10 www.lacko.pl Piotr Faron
tel: 18 414 07 42
p.faron@lacko.pl
Teresa Baran
tel: 18 414 07 30
t.baran@lacko.pl
Katarzyna Kucharska
tel: 18 414 07 25
k.kucharska@lacko.pl
Janusz Klag
Urząd Marszałkowski WM - Departament Rozwoju Gospodarczego - Wydział Gospodarki i Innowacji Jednostki samorządu terytorialnego tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych, współpraca z administracją publiczną w zakresie promocji regionu instytucja regionalna ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.Racławicka 56, 30-017 Kraków tel. 012 630 35 15 www.malopolskie.pl Edyta Grzywaczewska
tel: 12 63 03 225
egrz@malopolska.mw.gov.pl, edyta.grzywaczewska@umwm.pl

Urząd Miasta Bochnia Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych bocheński ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia tel. 14 614 91 01 www.bochnia.pl Dorota Błoniarczyk
tel: 014 61 49 182
dorota.bloniarczyk@um.bochnia.pl
Marek Maciuszek
tel: 14 614 91 82
marek.maciuszek@um.bochnia.pl
Anna Kocot-Maciuszek
tel: 14 614 91 46
anna.kocot@um.bochnia.pl

Urząd Miasta Gorlice Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych gorlicki Rynek 2 38-300 Gorlice tel. 018 355 12 11 www.gorlice.pl Jolanta Hajduk
tel: 018 355-12-11
promocja@um.gorlice.pl
Janusz Fugiel
Urząd Miasta Krzeszowice Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych krakowski ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice tel. 012 252-08-90 www.krzeszowice.pl Maciej Zieliński
tel: 12 252 08 01
m.zielinski@um.krzeszowice.pl
Jolanta Tryczyńska-Celarek
tel: 012 252 08 00
j.tryczynska@um.krzeszowice.pl
Czesław Bartl
Urząd Miasta Nowego Sącza Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych nowosądecki Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 53 08, www.nowysacz.pl Krzysztof Hebda
tel: [18] 44-44-369
khebda@nowysacz.pl
Ryszard Nowak
Urząd Miasta Oświęcim Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych oświęcimski ul.Zaborska 2 32-600 Oświęcim tel. 033 842 91 00 www.um.oswiecim.pl Paweł Kubica
tel: 33 842-91-28
pawel.kubica@um.oswiecim.pl

Urząd Miasta Tarnowa Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych tarnowski ul.Mickiewicza 2 33-100 Tarnów tel. 014 688 24 53 www.tarnow.pl Łukasz Fus
tel: 14 6882 800
l.fus@umt.tarnow.pl
Aleksandra Mizera
Urząd Miasta i Gminy Myślenice Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych myślenicki Rynek 8/9 32-400 Myślenice tel. 012 639 23 00 www.myslenice.pl Agnieszka Horab
tel: 012 639 23 00
promocja2@myslenice.pl

Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych myślenicki Rynek 26 32-410 Dobczyce tel. 012 37 21 703 www.dobczyce.pl Celina Bosek
tel: 012 37 21 700
cbosek@dobczyce.pl, ugim@dobczyce.pl

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych wielicki Plac Zwycięstwa 13 32-005 Niepołomice tel. 122811260 www.niepolomice.eu Wojciech Biernat
wojciech.biernat@niepolomice.com
Marek Bartoszek
marek.bartoszek@niepolomice.com
Roman Ptak
Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz Jednostki samorządu terytorialnego nowosądecki ul. S. Batorego 25 tel. (0-18) 446-02-70 www.stary.sacz.pl/pl Grażyna Leśniak
tel: 018 446-02-70
glesniak@um.stary.sacz.pl

Urząd Miasta i Gminy Szczucin Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych dąbrowski ul. Wolności 3 33-230 Szczucin tel. 014 643 62 78 www.szczucin.pl Paweł Wantuch
tel: 014 644 31 32
ugszczucin@poczta.onet.pl
Jan Sipior

Jacek Czapla
tel: 014 644 31 32
ugszczucin@poczta.onet.pl
Jan Sipior
Urząd Miasta i Gminy Zakliczyn Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych tarnowski Rynek 32 ; 32-840 Zakliczyn tel. 14 632 64 60 fax. 16 632 64 55 www.zakliczyn.pl Stanisław Żabiński
tel: 014 632 64 80
zakliczyn@zakliczyn.pl
Krystyna Potok
tel: 14 632-64-60
sekretariat@zakliczyn.pl

Urząd Miasta w Trzebini Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych chrzanowski Ul. Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia www.trzebinia.pl tel. 32 612 26 48 Małgorzata Matysiak
tel: 32 612 26 48
sekretariat@um.trzebinia.pl

Urząd Miejski w Andrychowie Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych wadowicki Rynek 15 34-120 Andrychów tel. 033 842 99 04 www.um.andrychow.pl Lech Kasperek
tel: 033 842 99 21
lech.kasperek@andrychow.eu

Urząd Miejski w Bieczu Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych gorlicki Rynek 1 38-340 Biecz tel. 013 44 71 113 www.biecz.pl Anna Bochenek
tel: 013 44 79 247
anna.bochenek@biecz.pl

Urząd Miejski w Bobowej Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych gorlicki ul Rynek 21; 38-350 Bobowa tel. 018 351 43 00 www.bobowa.pl Renata Ziomek
tel: 18 3514300
gospodarka@um.bobowa.pl
Wacław Ligęza
Urząd Miejski w Chełmku Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych oświęcimski ul.Krakowska 11 32-660 Chełmek tel. 033 844 90 11 www.chelmek.pl Katarzyna Strumińska
tel: 033 844 90 45
kstruminska@chelmek.pl
Bartosz Chylaszek
bchylaszek@chelmek.pl
Andrzej Skrzypiński
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych nowosądecki u.Kraszewskiego 7 33-380 Krynica tel. 018 472 55 55 krynica-zdroj.pl Artur Kobos
tel: 018 472 55 13
edg@onet.pl

Urząd Miejski w Libiążu Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych chrzanowski ul.Działkowa 1 32-590 Libiąż tel. 032 624 92 01 www.libiaz.pl Magdalena Kozak
tel: 032 624 92 01
promocja@libiaz.pl
Jarosław Cwaliński
tel: 032 624 92 01
jarekcad@tlen.pl
Marta Dobrowolska
tel: 32 627-13-11
promocja@libiaz.pl
Jarosław Łabęcki
Urząd Miejski w Radłowie Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych tarnowski ul. Kolejowa 7;33-130 Radłów tel. 014 678 29 44 www.gminaradlow.pl Joanna Jarmuła
tel: 14/ 678 - 20 – 44 w. 18
askajarmula@op.pl
Joanna Jarmuła
Urząd Miejski w Ryglicach Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych tarnowski 33-160 Ryglice ul. Rynek 9 tel. 014 654 10 19 www.ryglice.pl Seweryn Gutkowski
sewg@wp.pl
Seweryn Gutkowski
Urząd Miejski w Sułkowicach Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych myślenicki Rynek 1 32-440 Sułkowice tel. 012 273 20 75 www.sulkowice.pl Katarzyna Światłoń
tel: 012 273 20 75
katarzyna.swiatlon@sulkowice.pl
Rozalia Oliwa
Urząd Miejski w Słomnikach Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych krakowski ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki tel. 12 3881102 www.slomniki.pl Małgorzata Pieczyrak
tel: 012 388 11 02
promocja@slomniki.pl

Urząd Miejski w Tuchowie Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych tarnowski Ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, tel. 14 652 51 76, www.tuchow.pl Jarosław Mirek
tel: 14 652 51 76 w. 21
j.mirek@tuchow.pl
Rafał Michalik
tel: 14 652 51 76 w. 47
dzialgosp_um@tuchow.pl

Urząd Miejski w Wojniczu Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych tarnowski Rynek 1 32-830 Wojnicz tel. 014 679 01 07 www.wojnicz.pl Edyta Merchut
tel: 014 631 98 25
edytasolakiewicz@interia.pl

Urząd Miejski w Zatorze Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych oświęcimski Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 32-640 Zator tel. 33 841 22 15 www.zator.pl Tomasz Wieliczko
tel: 033 841 22 15 w.16
promocja@zator.pl
Magdalena Rapacz
tel: 033 841 22 15
promocja@zator.pl
Piotr Domagała
tel: 033 841 22 15
promocja@zator.pl
Łukasz Porębski
tel: 033 841-22-15 w.16
promocja@zator.pl

Urząd Miejski w Żabnie Jednostki samorządu terytorialnego zachęty inwestycyjne, tworzenie i obsługa oferty inwestycyjnej, informacja nt. warunków społeczno-gospodarczych tarnowski ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno, tel. 0-14 645 60 12 www.zabno.pl Maria Janik
tel: 14 6456012
mjanik@zabno.pl

Urząd Pracy dla Powiatu Krakowskiego Publiczne służby zatrudnienia wypłata zasiłków dla bezrobotnych, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, organizacja staży, monitoring i ocena rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia krakowski ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków tel. 12 299 74 95 www.uppk.pl Marta Stawowy
tel: 12 276 16 93
mstawowy@uppk.pl; sekretariat@uppk.pl
Tomasz Sroka
tel: 12 299-74-69
tsroka@uppk.pl
Dorota Niemiec
Wojewódzki Urząd Pracy Krakowie Publiczne służby zatrudnienia szkolenia, opracowywanie Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia, ocena sytuacji na rynku pracy Województwa Małopolskiego, dostarczanie systemowych informacji o małopolskim rynku pracy, doradztwo i informacja zawodowa, Europejskie Służby Zatrudnienia instytucja regionalna Plac na Stawach 1 30-107 Kraków www.wup-krakow.pl Monika Włudyka
tel: 146269940
mwludyka@wup-krakow.pl
Teresa Kupis
tel: 18/442-94-90, w.15
tkup@wup-krakow.pl
Marcin Karnia
tel: 14 622 95 43
mkarnia@wup-krakow.pl
Andrzej Martynuska
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University Akademickie Biura/Centra Karier rekrutacja i selekcja pracowników, promocja pracodawców wśród studentów i absolwentów, pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów, organizacja staży i praktyk dla absolwentów, informacja nt. studentów i absolwentów nowosądecki ul. Zielona 27 33-300 Nowy Sącz tel. 18 44 99 149 www.wsb-nlu.edu.pl Elżbieta Matyja
tel: 18 44 99 149
ematyja@wsb-nlu.edu.pl
Dr Jerzy Choroszczak
Wyższa Szkoła Europejska im. Ks.J.Tischnera Akademickie Biura/Centra Karier rekrutacja i selekcja pracowników, promocja pracodawców wśród studentów i absolwentów, pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów, organizacja staży i praktyk dla absolwentów, informacja nt. studentów i absolwentów krakowski ul.Westerplatte 11 31-033 Kraków tel. 012 683 24 70 www.wse.krakow.pl Anna Węglarz
tel: 12 683 24 71
aweglarz@wse.krakow.pl
Dorota Szmigielska

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0