Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Korzyści z Partnerstwa

Dodano: 2010-12-17. przez Maciej Sabal

Członkostwo w naszym Partnerstwie niesie za sobą szereg korzyści. W zależności od rodzaju podmiotu, pożytki te rozkładają się na różne obszary. Poniżej przedstawione są pokrótce najważniejsze korzyści, jakie odnoszą podmioty zrzeszone w Partnerstwie  na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych.
Korzyści ze współpracy dla gminy:
 • podkreślenie znaczenia roli gminy na regionalnym rynku pracy; większy wpływ na decyzje inwestycyjne (nie tylko w kontekście lokalizacji inwestycji ale i struktury zatrudnienia);
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej poprzez: - wzbogacenie ofert inwestycyjnych o aspekt zasobów ludzkich;
 • podniesienie efektywności usług świadczonych inwestorom;
 • większy wpływ na lokalny rynek pracy.

Korzyści ze współpracy dla publicznych służb zatrudnienia:
 • skuteczniejsze reagowanie na problemy rynku pracy;
 • promocja usług rynku pracy poprzez działania realizowane lokalnie z partnerami np. z gminami, możliwość kompleksowego reagowania na potrzeby pracodawców przez psz; np.: (pomoc w realizacji kierunków działań wyznaczonych przez nowelę „Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” nakierowanych na obsługę pracodawcy) – realizowanie i promowanie usług świadczonych przez PUP;
 • podkreślenie znaczenia roli psz na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Korzyści ze współpracy dla organizacji działających w obszarze rynku pracy:
 • skuteczniejsze reagowanie na problemy dzięki realizacji działań z partnerami np. z gminami, urzędami pracy np. restrukturyzację przedsiębiorstw;
 • zwiększenie dostępu do usług rynku pracy;
 • zwiększenie wpływu na podejmowane decyzje inwestycyjne i restrukturyzacyjne.
 
Korzyści ze współpracy dla akademickich biur/centrów karier:
 • ułatwienie absolwentom dostępu do usług rynku pracy poprzez działania realizowane lokalnie z partnerami np. z gminami, urzędami pracy;
 • lepsza znajomość lokalnych potrzeb zatrudnieniowych pracodawców.

Korzyści ze współpracy dla Małopolski:
 • ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do usług rynku pracy;
 • wzbogacenie ofert inwestycyjnych o aspekt zasobów ludzkich;
 • większe instytucjonalne wsparcie pracodawców  i społeczności lokalnych w procesach restrukturyzacyjnych;
 • wzrost świadomości nt zastosowania outplacementu;
 • zmniejszenie negatywnych skutków restrukturyzacji zatrudnienia;
 • wzrost atrakcyjności, spójności, konkurencyjności regionu.

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »