Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Korzyści z zastosowania

Dodano: 2010-12-01. przez Maciej Sabal

Poniżej wypisano korzyści dla przedsiębiorcy decydującego się na przygotowanie i przeprowadzenie programu outplacementu (zwolnień monitorowanych).

1.    Dbałość o dobry  wizerunek firmy: 

•    przeciwdziałanie niekorzystnemu zjawisku utraty zaufania społecznego i pozycji  firmy w środowisku lokalnym, pracowników i kontrahentów
EFEKT:  zmniejszenie strat powstających w wyniku utraty dobrego wizerunku;
•    przeciwdziałanie niekorzystnemu zjawisku kryzysu wizerunkowego wewnątrz firmy wśród pozostałych pracowników i kadry przeprowadzającej zwolnienia
EFEKT:  poprawa morale, wzrost lojalności i produktywności pozostałych pracowników, którzy doceniają działania pomocowe wobec zwalnianych kolegów;
•    budowanie wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie
EFEKT: wzmocnienie wiarygodności firmy wobec inwestorów, kontrahentów, partnerów biznesowych;
•    stworzenie płaszczyzny negocjacyjnej ze związkami zawodowymi
EFEKT: ułatwienie rozmów ze związkami zawodowymi, przeciwdziałanie sabotażom i protestom, możliwość pozyskania związkowców jako sojuszników, propagatorów programu.

2.    Redukcja kosztów związanych ze zwolnieniami, na które mogą składać się:

•    potencjalne koszty procesów sądowych wytaczanych przez zwalnianych pracowników, a co za tym idzie koszty zasądzonych odszkodowań;
•    koszty wynikające z konfliktów z pracownikami i ich nowymi pracodawcami np.  z konkurencją, klientami  lub dostawcami;
•    koszty wynikające ze spadku efektywności pracy pozostałych pracowników, którzy czują się zagrożeni zwolnieniem;
•    koszty wynikające z przeprowadzanych akcji protestacyjnych;
•    koszty ewentualnych przestojów.
wg A.Binda „Korzyści z przeprowadzenia programu outplacement'u”

3.    Możliwość uzyskania merytorycznego i finansowego wsparcia z zewnątrz

•    bezpłatny dostęp do wiedzy nt. form realizacji programów zwolnień monitorowanych;
•    pomoc WUP/PUP i innych partnerów rynku pracy w przygotowaniu i realizacji programów  outplacementu;
•    pomoc finansowa PUP w realizacji form wsparcia w ramach programu outplacementu;
•    dostęp do wiedzy nt. możliwości pozyskiwania środków unijnych i  pomocy realizowanej dzięki finansowaniu ze środków unijnych (PO KL);
•    możliwość wykorzystania w procesie zwolnień monitorowanych środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
•    możliwość nawiązania współpracy z przedsiębiorcami, którzy poszukują pracowników.

W przygotowaniu i realizacji programu outplacementowego pomogą Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy, na zasadach wspólnie ustalonych i przy zaangażowaniu możliwych form działania.

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »