Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 95

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 66
Got error 28 from storage engine

select distinct m.tag, m.szerokosc, m.wysokosc, r.id, r.url_pliku, r.alternatywny_HTML, r.tekst_alt, t.rozszerzenie from wup_reklama r inner join wup_reklama_miejsce m ON r.reklama_miejsce_id = m.id inner join wup_reklama_typ_pliku t ON r.reklama_typ_pliku_id = t.id inner join wup_reklama_reklama_dzial d ON d.reklama_id = r.id inner join wup_reklama_dzial rd on d.reklama_dzial_id = rd.id where r.aktywna="t" and m.aktywne="t" and rd.orig_dzial = "Artykuly" and (rd.id_orig is NULL or rd.id_orig = "3")
File:/var/www/_libs/data/DB.class.php
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/_libs/data/DB.class.php on line 177

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/_libs/data/DB.class.php on line 180
Charakterystyka Partnerów Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Charakterystyka Partnerów

Dodano: 2010-11-23. przez Maciej Sabal

Nasze Partnerstwo zrzesza różne instytucje, które łączy to, że realizują zadania związane w szerokim zakresie z rynkiem pracy, ale często w bardzo odmiennych obszarach. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tych podmiotów przez pryzmat działań, które związane są z zagadnieniami obsługi inwestora oraz rynkiem pracy.

1. Wojewódzki Urząd Pracy:

 • dostarczanie systemowych informacji o małopolskim rynku pracy;
 • działalność w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • usługi z zakresu poradnictwa zawodowego dla dorosłych i młodzieży wchodzącej na rynek pracy;
 • opracowywanie Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia;
 • ocena sytuacji na rynku pracy Województwa Małopolskiego.

2. Powiatowe urzędy pracy:
 • pośrednictwo pracy, doradztwo i informacja zawodowa;
 • EURES;
 • rejestracja i obsługa bezrobotnych;  
 • subsydiowanie zatrudnienia;  
 • refundacja za zatrudnianie absolwentów;
 • refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy;
 • organizacja staży u pracodawcy, prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych;
 • organizacja szkoleń przekwalifikowujących i dokwalifikowujących (zawodowych) oraz przygotowania zawodowego dorosłych;
 • przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych; - analizy rynku pracy i monitoring zawodów   deficytowych i nadwyżkowych;
 • programy outplacementowe.

3. OHP – Centra Edukacji i Pracy Młodzieży:
 • usługi dla osób między 15 a 25 rokiem życia:
 • organizacja szkoleń zawodowych;  
 • organizacja praktyk zawodowych;
 • uzupełnienie wykształcenia ponadgimnazjalnego młodzieży;
 • pośrednictwo pracy, doradztwo i informacja zawodowa.

4. Akademickie biura karier:
 • informacja nt. studentów i absolwentów;
 • informacja nt. kierunków nauczania;
 • organizacja staży i praktyk;
 • pośrednictwo pracy;
 • promocja pracodawców wśród studentów i absolwentów;
 • przygotowanie prac dyplomowych związanych z działalnością pracodawców;
 • udzielanie informacji o wymaganiach i zasadach podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; pomoc w promocji i reklamie, wspomaganie kontaktów biznesowych;
 • organizowanie szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Jednostki samorządu terytorialnego:
 • tworzenie oferty inwestycyjnej w tym terenów inwestycyjnych;
 • finansowe zachęty inwestycyjne-ulgi podatkowe;
 • informacja nt. ludności, aktywności gospodarczej, warunków społeczno-gospodarczych;
 • kreowanie i wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w tym określanie pożądanych rodzajów inwestycji
 • UMK, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta:
 • sporządzanie analiz i prognoz rozwoju miasta;
 • opracowywanie ofert inwestycyjnych;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
 • obsługa inwestorów; promocja gospodarcza miasta.

6. Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego UMWM:

 • przygotowanie dokumentów dotyczących promocji gospodarczej regionu;
 • działania w zakresie umiędzynarodawiania regionalnej gospodarki;
 • współpraca z administracją publiczną w zakresie promocji regionu;
 • pozyskiwanie i upowszechnianie informacji gospodarczych.

7. MARR SA:
 • opracowanie , promocja i obsługa ofert inwestycyjnych;
 • obsługa  inwestorów w zakresie zachęt inwestycyjnych;  
 • informacja o zasadach działania w specjalnej strefie ekonomicznej;
 • instrumenty finansowe  dla i mikro i małych, średnich przedsiębiorstw;  
 • organizacja misji gospodarczych;  
 • promocja potencjału gospodarczego.

8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski:
 • wspieranie działania samorządów na rzecz poprawy infrastruktury transportowej;
 • pozyskiwania środków z UE oraz strategii rozwoju regionów.

9. Związki zawodowe:

 • ochrona praw pracowników;
 • działania na rzecz dialogu społecznego;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • prowadzenie biura pośrednictwa pracy.

10. Organizacje pracodawców i przedsiębiorców:
 • reprezentacja interesów gospodarczych zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów państwowych i innych instytucji
 • ochrona praw pracodawców;
 • organizacja konferencji, seminariów i debat społeczno-politycznych;
 • rzecznictwo interesów pracodawców wobec władz lokalnych i związków zawodowych
 • opracowanie analiz i wsparcie procesów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej;
 • koordynacja działań sieci największych inwestorów w regionie;
 • pośrednictwo w kontaktach z interesantami kluczowymi w procesie rekrutacji i outplacementu
 • pomoc i nadzór nad działalnością cechów rzemiosł w zakresie szkolenia uczniów w zakładach rzemieślniczych oraz propagowanie nauki zawodu;
 • organizowanie szkoleń instruktażowych oraz kursów szkoleniowych.

11. Agencje zatrudnienia:
 • doradztwo personalne;
 • doradztwo płacowe;
 • analizy wynagrodzeń, raporty płacowe;
 • analizy rynku pracy;
 • rekrutacja i selekcja pracowników;
 • ocena pracowników;
 • outsourcing z zakresu zarządzania personelem;
 • programy outplacementowe.

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0