Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Zasady współpracy

Dodano: 2010-11-15. przez Maciej SabalJak w każdym dobrze działającym mechanizmie, Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych działa według ściśle określonych zasad i reguł. Uczestnicy tego systemu  mają  natomiast rozpisane role i zadania, które powinni realizować, aby Partnerstwo przynosiło realne korzyści dla instytucji działających w jego obrębie.

Podmioty zgłaszające chęć współpracy partnerskiej przy świadczeniu usług już u progu działalności akceptują opisane zasady, co stać się ma gwarancją efektywnego współdziałania. Poniżej przedstawione zostały te zasady, uczestnicy procesu oraz schemat organizacyjny.

ZASADY

1.    Poznanie i akceptacja działań własnych Partnerów – znajomość działań w zakresie świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outpalcementowych.
 
 • podmiot zgłaszający deklarację przystąpienia do Partnerstwa przedkłada szczegółową charakterystykę swoich kompetencji i możliwości świadczenia usług wobec inwestorów

2.    Poszanowanie autonomii Partnerów i dobrowolności w podejmowaniu działań – podnoszenie jakości i efektywności usługi dla podniesienia jakości i efektywności usługi dla zainteresowanego w oparciu o potencjał innych podmiotów   

3.    Wysoka jakość współpracy – otwartość, rzetelność, zaangażowanie. Profesjonalizm i wywiązanie się ze zobowiązań zapewniają budowę pozytywnego wizerunku każdego z uczestników oraz Partnerstwa jako całości.

 • oddelegowanie odpowiedniej osoby do pełnienia funkcji Konsultanta – osoby odpowiedzialnej za kontakt z inwestorem, pracodawcą oraz innymi instytucjami Partnerskimi


4.    Gotowość do doskonalenia i rozwoju Partnerstwa  - podmioty współpracujące w Partnerstwie oceniają jego funkcjonowanie, weryfikują mocne i słabe strony oraz sposób i formy świadczenia usług. Na tej podstawie wypracowują propozycję zmian, które konsekwentnie wprowadzone są w praktyce.

 • osoby decyzyjne z instytucji Partnerskich podpisując list intencyjny przystępują do Rady Partnerów, które spotyka się dwa razy w roku i wyznacza kierunki rozwoju Partnerstwa oraz planuje działania jakie mają zostać podjęte w ramach jej funkcjonowania

5.    Otwarty charakter Partnerstwa – Partnerstwo przyjmuje zasadę otwartości na współpracę z wszystkimi instytucjami kształtującymi rynek pracy w Małopolsce

 • upowszechnienie i pozyskanie nowych Partnerów, którzy mogą przyczynić się do lepszego rozwoju usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych lub w inny sposób     

UCZESTNICY PARTNERSTWA
Konsultanci/pracownicy instytucji Partnerskich – są to osoby wyznaczone przez podmioty należące do Partnerstwa do kontaktu z inwestorem, pracodawcą,  inną instytucją Partnerską  
Rola /Zadania
 •   kontakt z przedsiębiorcami i ich obsługa
 •   współtworzenie baz danych, zbieranie i aktualizacja danych
 •   powoływanie Zespołów Zadaniowych 

Koordynator/Wojewódzki Urząd Pracy

Rola/Zadania
 •  analityczna (zbiera informacje i przetwarza, raportuje)
 •  komunikacyjna (informuje Partnerów m.in. o uruchamianiu Zespołów Zadaniowych, spotkaniach, szkoleniach)
 •  zarządza stroną www Partnerstwa
 •  promuje Partnerstwo

Rada Partnerów/osoby decyzyjne z instytucji Partnerskich
Rola/ Zadania
 • wyznacza strategię działania Partnerstwa
 • wskazuje kierunki rozwoju

 


Poniżej możesz pobrać Model świadczenia usług na rzecz inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych, Modelowe rozwiązania dla zwolnień monitorowanych oraz Przykładowy harmonogram programu outplacementowego.Pliki do pobraniaWsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »