Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 95

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 66

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Reklamy.class.php on line 93
„Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2012” – raport
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

„Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2012” – raport

Dodano: 2013-08-14. przez Maciej Sabal

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym kolejną edycję „Badania losów absolwentów szkół zawodowych” przygotowanego przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

Jak wygląda sytuacja absolwentów po roku od ukończenia szkoły zawodowej? Praca (40%), praca i nauka (21%), nauka (20%). Pozostałe 19% stanowili bezrobotni i bierni zawodowo, tj. osoby niepracujące. Absolwenci przede wszystkim pracowali i/lub dalej się uczyli. Nauka chroniła wielu z nich przed bezrobociem i biernością zawodową, szczególnie absolwentów techników, którzy zazwyczaj po skończeniu szkoły podejmują dalszą edukację (głównie na studiach). W przypadku absolwentów pozostałych typów szkół udział bezrobotnych i biernych zawodowo był dużo wyższy.

Jak absolwenci zadamawiali się na rynku pracy? Najskuteczniejsza strategia to wykorzystanie możliwości, które daje praktyka zawodowa. Osoby, które pozostały w miejscu odbywania praktyk, zazwyczaj pracowały zgodnie z wyuczonym zawodem; ich zatrudnienie miało charakter bardziej trwały, a doświadczenie uzupełniało zdobytą w trakcie nauki wiedzę. Jeśli osoba po ukończeniu szkoły była zmuszona do poszukiwania pracy, najczęściej wiązało się to z różnymi kompromisami, np. podejmowaniem zatrudnienia niezgodnego z wyuczonym zawodem. Pomocne w poszukiwaniach było samodzielne zgłaszanie się do pracodawcy, pomoc kolegów oraz odpowiadanie na ogłoszenia internetowe. Średni czas znalezienia pracy wynosił w tych przypadkach trzy miesiące. Pomoc rodziny oraz pośrednictwo PUP to metody wykorzystywane w drugiej kolejności - tutaj średni czas znalezienia pracy od momentu rozpoczęcia poszukiwań to sześć miesięcy.

Opracowanie udziela odpowiedzi na szereg pytań dotyczących kariery absolwentów szkół zawodowych. Raport stanowi podsumowanie zrealizowanego w 2012 roku badania. Wybrane jego wyniki znajdują się w ulotce informacyjnej. Poszerzenie aspektów związanych z przemieszczaniem się za pracą i nauką zawiera broszura „Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów". Wszystkie opracowania znajdują się w dziale Badania i analizy / Badania cykliczne .


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0