Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 95

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 66

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Reklamy.class.php on line 93
Działania podjęte w 2012 roku Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Działania podjęte w 2012 roku

Dodano: 2013-01-07. przez Maciej Sabal

Spotkania grup roboczych

Rok 2012 rozpoczął się od spotkań grup roboczych, które ukonstytuowały się jeszcze w 2011 roku podczas Rady Partnerów. W trakcie grup roboczych uczestnicy prac zmagali się z problemami wskazanymi w raporcie z ewaluacji Partnerstwa. Efektem prac tych grup były m.in. Mapa Zasobów Informacyjnych Partnerstwa , koncepcja Liderów Lokalnych czy powstanie Prezydium.

Spotkania z decydentami lokalnymi

Jeszcze w roku 2011 projekt rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą „Lepiej, szybciej, sprawniej – urzędnik dla biznesu”. Celem tej kampanii było propagowanie wysokiej jakości usług świadczonych w ramach Partnerstwa wśród instytucji obsługujących pracodawców, a także wskazanie, iż potencjał zasobów ludzkich jest jednym z kluczowych elementów negocjacji z inwestorem. W mijającym roku postanowiliśmy kontynuować tę udaną inicjatywę. W jej ramach w pięciu powiatach Małopolski (wielickim, tatrzańskim, limanowskim i chrzanowskim i brzeskim) zorganizowaliśmy spotkania z decydentami lokalnymi. Na spotkaniach poruszany był temat poprawy jakości obsługi pracodawców w regionie, a także form wsparcia oferowanych przez projekt dla instytucji obsługujących przedsiębiorców. Analizowana była również atrakcyjność inwestycyjna odwiedzanych powiatów, strategia rozwoju powiatu oraz działania skierowane w stosunku do pracodawców oraz tendencje i kierunki rozwoju gospodarczego Małopolski

Opracowanie charakterystyk lokalnych zasobów ludzkich

W roku 2010 w ramach pilotażowej edycji zorganizowano warsztaty w 9 powiatach Małopolski, gdzie przeanalizowano lokalny potencjał, wynikiem czego było tyleż opracowań pn. „Charakterystyki lokalnych zasobów ludzkich”. Dokumenty cieszyły się dużym zainteresowaniem pracodawców (były dostępne na stronach inwestor.wup-krakow.pl oraz businessinmalopolska.pl), dlatego w tym roku zorganizowano warsztaty w kolejnych 10 powiatach. Ostatecznie powstało 19 charakterystyk, które są odzwierciedleniem sytuacji na lokalnym rynku pracy, warunków społeczno-gospodarczych powiatu na tle województwa, oraz odpowiedzią na zgłaszane potrzeby informacyjne dotyczące zasobów ludzkich, w tym poziom wykształcenia oraz zatrudnienia. Opracowanie będzie promować poszczególne powiaty ukazując ich potencjał kadrowy oraz inwestycyjny. Dokumenty mogą również służyć jako swego rodzaju przewodnik dla lokalnych władz. Są dostępne pod tym linkiem

Konkurs na Konsultanta Roku 2012

Konkurs ma na celu wyróżnienie najaktywniejszych Konsultantów, a poprzez to wskazanie najbardziej zaangażowanych w Partnerstwie instytucji. Pomaga to wzmocnić motywację, zaangażowanie i pozycję Konsultanta jako pracownika instytucji macierzystej oraz przedstawiciela Partnerstwa. Zwycięzca otrzyma list gratulacyjny od Marszałka Województwa Małopolskiego. W tym roku kryteria konkursu zostały bardzo sprecyzowane, a w śledzeniu osiągnięć pomagały nam ankiety kwartalne. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi na początku roku 2013.

III edycja szkoleń w zakresie profesjonalnej obsługi inwestora

Szkolenia zostały zorganizowane z myślą o Konsultantach, którzy jeszcze nie mieli możliwości przeszkolenia się z zakresu przygotowywania oferty dla inwestora. Skrócona, 7-dniowa edycja, obejmowała 5 modułów dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej regionu, źródeł informacji wykorzystywanych do zbudowania, przygotowania i prezentacji oferty inwestycyjnej, negocjacji z inwestorem, a także outplacementu. Podobne cykle zostały przeprowadzone już dwukrotnie: w sezonie 2009-2010 oraz w roku 2011. Przeszkolonych zostało 16 osób.

Bezpłatne wsparcie dla Konsultantów w ramach współpracy z CeBiM

Eksperci z CeBiM już od dwóch lat pomagają w tworzeniu profesjonalnej oferty inwestycyjnej z uwzględnieniem zasobów ludzkich oraz w tworzeniu zespołów zadaniowych, które ułatwią obsługę konkretnego pracodawcę. Ta forma jest coraz bardziej popularna wśród Konsultantów. Eksperci z CeBiM w tym roku udzielili w sumie 48 godzin wsparcia. Pomoc ta jest dobrą okazją do wykorzystania wiedzy i umiejętności specjalistów w zakresie wzmocnienia potencjału inwestycyjnego swojego podmiotu.

Warsztat wyjazdowy dla Konsultantów

Tematyka tych warsztatów co roku jest określana w badaniu potrzeb szkoleniowych. Ostatnie warsztaty odbyły się pod hasłem „Skuteczna współpraca na linii przedsiębiorca-instytucje”. Zajęcia, które odbyły się w Niepołomicach, były prowadzone przez pracowników FISE, w prace nad przygotowanie ofert inwestycyjnych włączył się również ekspert z Centrum Business in Małopolska.Dzięki temu spotkaniu Konsultanci rozwinęli swe umiejętności z zakresu współpracy z pracodawcą.

Zajęcia były uzupełnione o elementy treningu komunikacji interpersonalnej. Spotkanie mające formułę 2-dniowego szkolenia wyjazdowego ma także spełniły funkcję integracyjną i motywacyjną, będąc jednocześnie okazją do spotkania się wszystkich Konsultantów. W warsztatach wzięło udział 38 Konsultantów.

„Oferta zasobów ludzkich małopolskich powiatów”

Pod adresem zasoby-ludzkie.wup-krakow.pl zostały zamieszczone krótkie oferty inwestycyjne (ze szczególnym naciskiem na zasoby ludzkie) małopolskich powiatów i miast na prawach powiatu. Oferty zostały sporządzone w atrakcyjnej graficznie formie. Znajdą tam Państwo przejrzyste informacje o lokalnych zasobach ludzkich, także cechach charakterystycznych powiatu, położeniu, liczbie ludności etc. Oferty są łatwe w edycji, więc można w elastyczny sposób reagować na potrzeby pracodawców. Można je również pobrać w wersji PDF i traktować jako gotową ofertę inwestycyjną.

Wizyty studyjne

Wydarzenia te służą upowszechnianiu dobrych praktyk oraz prezentowaniu atutów tych miejsc, gdzie proces obsługi pracodawcy przebiega w sposób profesjonalny. 19 czerwca odwiedziliśmy siedzibę Sądeckiego Urzędu Pracy, a następnie lokalnie działających pracodawców, z którymi współpracuje ten Urząd. 16 listopada udaliśmy się natomiast do Urzędu Miejskiego w Libiążu, a później do 3 firm, m.in. kopalni węgla „Janina”. Wizyty były dobrą okazją na poznanie problemów pracodawców, ale także zaczerpnięciem nowych metod obsługi pracodawcy. 

Obsługa Pracodawcy

W ramach współpracy w Partnerstwie stworzono już 10 zespołów zadaniowych. To najlepszy przykład udanej współpracy pomiędzy Partnerami. Warto zaznaczyć, że odnotowana została jedynie część tego typu przypadków, tymczasem na co dzień Konsultanci współpracują ze sobą w wielu aspektach. Każdego roku da się zauważyć, że podejmowanych jest coraz więcej tego typu wspólnych przedsięwzięć Partnerów.

Spotkania Rady Partnerów

W roku 2012 odbyły się dwa spotkania Rady Partnerów – 16 marca oraz 10 grudnia Podczas pierwszego z tych spotkań Partnerom zaprezentowano wynika prac czterech grup roboczych, które zmagały się z problemami wskazanymi podczas przeprowadzania badania ewaluacyjnego. Przedstawiano wówczas również dotychczasowe osiągnięcia Partnerstwa oraz wskazano nowe kierunki. Drugie spotkania Rady było przede wszystkim czasem rozważania możliwości zagospodarowania produktów Partnerstwa w przyszłości.

Spotkania Prezydium

Pomysł utworzenia Prezydium powstał podczas spotkania jednej z grup roboczych pracujących nad wnioskami z ewaluacji Partnerstwa. W skład Prezydium wchodzi 7 osób, wyłonionych spośród Rady Partnerów. Obradom tego ciała przewodniczy Dyrektor WUP Andrzej Martynuska, jego zastępcą jest natomiast Waldemar Jakubas, wicedyrektor GUP. W tym roku odbyły się już dwa posiedzenia Prezydium, podczas których omawiano sposoby zagospodarowania produktów Partnerstwa.

Wydanie raportu „Gospodarcze uwarunkowania rynku pracy w Małopolsce”

Informacje zebrane podczas prac nad opracowaniem „Charakterystyk lokalnych zasobów ludzkich” okazały się na tyle interesujące, że eksperci z Instytutu Rozwoju Miast pod kierunkiem dr. Wojciecha Jarczewskiego podjęli się opracowania zbiorczego, gdzie w interesujący sposób ukazano zróżnicowanie poszczególnych powiatów, jak również wskazano na podobieństwa  i występowanie charakterystycznych cech w zależności od subregionu. Bardzo wartościowym elementem raportu jest wskazanie potencjalnych ścieżek rozwoju, przy jednoczesnym zasygnalizowaniu zagrożeń dla poszczególnych obszarów. W publikacji zawarto ponadto rekomendacje dla poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy wynikające z obecnych uwarunkowań gospodarczych. Raport jest dostępny pod tym linkiem

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0