Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

„Gospodarcze uwarunkowania rozwojue rynku pracy w Małopolsce” – raport do pobrania

Dodano: 2013-01-04. przez Maciej Sabal

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Gospodarcze uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Małopolsce”, w którym w sposób syntetyczny przedstawiono informacje zawarte w „Charakterystykach lokalnych zasobów ludzkich”. Dokument został przygotowany przez Instytut Rozwoju Miast.

Informacje zebrane podczas prac nad opracowaniem „Charakterystyk lokalnych zasobów ludzkich” (VI-VIII 2012)  okazały się na tyle interesujące, że eksperci z Instytutu Rozwoju Miast pod kierunkiem dr. Wojciecha Jarczewskiego podjęli się opracowania zbiorczego dokumentu. W opracowaniu tym w interesujący sposób ukazano zróżnicowanie poszczególnych powiatów, jak również wskazano na podobieństwa  i występowanie charakterystycznych cech w zależności od subregionu. Szczególnie cenne wydają się swoiste wskazówki, czy wręcz rekomendacje dla lokalnych władz związane z potencjalnymi ścieżkami rozwoju. W raporcie nie zabrakło także zagrożeń związanych z poszczególnymi obszarami.

Fragment opinii prof. dr hab. Anny Karwińskiej Karwińskiej z Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na temat opracowania: „Problemy rynku pracy są obecnie jednym z najważniejszych zagadnień w toczącej się dyskusji nad perspektywami rozwojowymi dla Polski. Jeśli wybór strategii ma być oparty na racjonalnych przesłankach, musi opierać się na wiedzy i na analizach społecznych, ekonomicznych i przestrzennych. Recenzowana praca prezentuje wybrane problemy w tych trzech wymiarach (…)”.

Raport „Gospodarcze uwarunkowania rynku pracy w Małopolsce” do pobrania poniżej.
Pliki do pobraniaWsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »