Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Relacja ze spotkania Rady Partnerów

Dodano: 2012-12-12. przez Maciej Sabal

Poniedziałkowe spotkanie Rady Partnerów dowiodło, że sposobów na kontynuację prac w ramach Partnerstwa jest bardzo dużo, należy je teraz umiejętnie spożytkować.

Posiedzenie Rady miało miejsce 10 grudnia w hotelu Galaxy i zgromadziło blisko 50 przedstawicieli podmiotów partnerskich. Dodajmy, że spotkania Rady odbywają się dwa razy do roku. Posiedzenia te służą wypracowaniu koncepcji działań Partnerstwa, a także przedstawieniu uczestnikom tego gremium swoistego sprawozdania z dotychczasowych inicjatyw. Przyjęło się, że podczas wiosennego posiedzenia Rady przedstawiane są szczegółowe plany na bieżący rok, a jesienne – sprawozdawczości.

Dyrektor WUP inauguruje posiedzienie Rady Partnerów

Dyrektor WUP inauguruje posiedzienie Rady Partnerów

Jeśli chodzi o tegoroczne przedsięwzięcia, to było ich bardzo dużo. Tę dużą aktywność Partnerstwa podkreślił już w inaugurującym wczorajsze posiedzenie przemówieniu Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska. Zaznaczył również, że to najlepszy dowód na to, że działania Partnerstwa, co prawda w zmienionej formule, powinny być kontynuowane. To inaugurujące wystąpienie stanowiło punkt wyjścia, do którego odnosili się praktycznie wszyscy ci, którzy później zabierali głos.

Po Dyrektorze głos zabrała Joanna Słomka, kierownik projektu, która przedstawiła działania Partnerstwa w mijającym roku. Działań tych, jak wspomniano, było bardzo dużo. Rok rozpoczął się od intensywnych prac grup roboczych, których ustalenia były krokiem w stronę samodzielności Partnerstwa. Następnym ważnym działaniem  były spotkania z decydentami lokalnymi (w Zakopanem, Limanowe, Brzesku, Chrzanowie, Wieliczce i Miechowie). Ważnym przedsięwzięciem było również powstanie charakterystyk lokalnych zasobów ludzkich dla wszystkich powiatów Małopolski. Do ważniejszych inicjatyw należały również wizyty studyjne, szkolenia dla Konsultantów, powstanie nowego narzędzia do prezentowania danych o powiatach – „Oferty zasobów ludzkich”. Szczególnie istotne były również wspólne działania w zakresie obsługi pracodawców. Wymienione elementy to tylko niektóre z naszych działań. Następnie prelegentka przedstawiła propozycję projektu w zakresie przejęcia produktów Partnerstwa, przede wszystkim charakterystyk, strony internetowej, ogólnie funkcjonowania Partnerstwa i Puntu Informacyjnego dla Pracodawców.

Wicedyrektor GUP Waldemar Jakubas

Wicedyrektor GUP Waldemar Jakubas

Kwestia zagospodarowania tych produktów była już poruszana podczas dotychczasowych spotkań Prezydium. W związku z tym dwóch przedstawicieli tego gremium w swych wystąpieniach szczegółowo omówiło swoje propozycje na późniejsze działania. I tak Wicedyrektor Grodzkiego Urzędy Pracy Waldemar Jakubas przedstawił koncepcję aktualizacji charakterystyk w oparciu o Liderów Lokalnych. Propozycja ta spotkała się z dużym zainteresowanie uczestników Rady. Później Anatol Władyka – zastępca dyrektora MISTiA – zaprezentował swą propozycją dotyczącą spotkań Konsultantów w ramach forów organizowanych przez MISTiA. Ten pomysł również wydał się interesujący zgromadzonym, choć wymagający jeszcze kilku uzgodnień.

Propozycje te wywołały ożywioną dyskusję i pojawienie się nowych pomysłów. Jako najbardziej interesujące można wymienić głosy Wicestarosty Wielickiego Mirosława Mrozowskiego oraz Dyrektora PUP w Wieliczce Tadeusza Mysińskiego, którzy przekonywali, że fundamentem działania Partnerstwa jest mocniejsza integracja w poszczególnych powiatach. Ciekawe było również wystąpienie Wójt UG Wieprz Małgorzaty Chrapek, która przekonywała, że działania Partnerstwa za jakiś czas powinny nadal uzyskać wsparcie projektu. Generalnie można podsumować, że wszyscy zgromadzeni z entuzjazmem patrzyli w przyszłość Partnerstwa.

Druga część spotkania, która miała charakter warsztatowy, była poświęcona szczegółowym pracom nad możliwościami zagospodarowania produktów Partnerstwa. Szczegółowe ustalenia zostaną uporządkowane w najbliższych dniach i przesłane do Partnerów. Serdecznie zapraszamy za udział w spotkaniu, kolejne posiedzenie Rady Partnerów, które odbędzie się najpewniej w styczniu. 

Pod artykułem dostępne są prezentacje z posiedzenia do pobrania.


Wicestarosta Wielicki Mirosław Mrozowski

Wicestarosta Wielicki Mirosław Mrozowski

Wicedyrektor MISTiA Anatol Władyka

Wicedyrektor MISTiA Anatol Władyka
Pliki do pobraniaWsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »