Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Mapa zasobów informacyjnych Partnerów

Dodano: 2012-03-01. przez Maciej Sabal                                                                                     

Powiatowe Urzędy Pracy

Jednostki   samorządu terytorialnego

Ochotnicze Hufce Pracy

Akademickie
Biura Karier

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Wojewódzki
Urząd Pracy

Informacje nt. lokalnych rynków pracy

Więcej informacji

 

 

 

 

 

Pomoc dla pracodawców poszukujących pracowników

Więcej informacji

 

 

 

 

 

Informacje nt. zjawisk, wydarzeń i tendencji na rynku pracy

Więcej informacji

 

 

 

 

 

Oferty pracy

Więcej informacji

 

Więcej informacji

Więcej informacji

 

 

Baza ofert inwestycyjnych

 

Więcej informacji

 

 

 

 

Dane dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz najważniejszych dokumentów strategicznych

 

Więcej informacji

 

 

 

 

Dane dotyczące najważniejszych zadań inwestycyjnych Gmin w tym inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego (generujących miejsca pracy) 

 

Więcej informacji


 

 

 

 

Informacje o profilu edukacji zawodowej potencjalnych kandydatów do pracy (osoby do 24 rż)

 

 

 

Więcej informacji

 

 

 

Informacja o pracodawcach zrzeszonych w cechach (okolice Krakowa)

 

 

 

 

Więcej informacji

 

Informacje o osobach szkolonych w zawodach rzemieślniczych, informacje o szkoleniach 

 

 

 

 

Więcej informacji

 

Informacje o egzaminach czeladniczych oraz aktualności

 

 

 

 

Więcej informacji

 

Opis kierunków studiów prowadzonych na  uczelniach

 

 

 

Więcej informacji

 

 

Liczba absolwentów z podziałem na kierunki

 

 

 

Więcej informacji

 

 

Informacje statystyczne dot. rynku pracy w Małopolsce

 

 

 

 

 

Więcej informacji

Badania i analizy dot. rynku pracy w Małopolsce

 

 

 

 

 

Więcej informacji

Lista instytucji zrzeszonych w Partnerstwie

Więcej informacji

Więcej informacji

Więcej informacji

Więcej informacji

Więcej informacji

Więcej informacji

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »