Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 95

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 66
Informacje o rynku pracy w Małopolsce
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Informacje o rynku pracy w Małopolsce

Dodano: 2012-01-18. przez Maciej Sabal

Wojewódzki Urząd Pracy gromadzi informacje na temat małopolskiego rynku pracy. Powstaje tu wiele opracowań, zestawień, badań i analiz na podstawie informacji zebranych z całego województwa.


Ocena roczna

Jednym z najważniejszych tego typu zestawień jest Ocena Roczna. Dokument ten powstaje na początku każdego roku na podstawie informacji zbieranych z Powiatowych Urzędów Pracy mieszczących się na terenie województwa małopolskiego.
Ocena roczna rynku pracy to opracowanie sporządzane co rok, zawierające podstawowe informacje demograficzne o ludności Małopolski oraz o rynku pracy i bezrobociu.

Ocena roczna rynku pracy prezentuje pozytywne i negatywne tendencje na rynku pracy oraz rekomendacje dla całego regionu. W opracowaniach znaleźć można programy z zakresu rynku pracy realizowane w danym roku oraz ocenę działań z roku poprzedniego.

Ocenę można pobrać pod tym linkiem

Sprawozdania kwartalne
Biuletyny zawierają kwartalny opis sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego. Kolejne numery ukazują się miesiąc po zakończeniu każdego kwartału.
Sprawozdania można pobrać pod tym linkiem

Sprawozdania miesięczne
Sprawozdania zawierają informacje o liczbie bezrobotnych w Małopolsce, liczbie osób, która zarejestrowała się i wyrejestrowała z urzędów pracy, liczbie ofert pracy, napływie absolwentów do rejestrów urzędów pracy oraz zwolnieniach z przyczyn zakładów pracy.
Sprawozdania można pobrać pod tym linkiem

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Ranking  zawodów  deficytowych  i  nadwyżkowych  w  Małopolsce  to zestawienie informacji o popycie i podaży na rynku pracy w ujęciu zawodów i specjalności. Opracowanie sporządzone w oparciu o informacje zawarte w rejestrach powiatowych urzędów pracy z województwa małopolskiego daje wgląd w informacje o bezrobotnych oraz ofertach pracy w województwie. Opracowanie może być pomocnym narzędziem dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, jak również osób uczących się, pracujących i bezrobotnych.
Ranking można pobrać pod tym linkiem

Badania cykliczne realizowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji:

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych pokaże, jak kształtuje się kariera edukacyjno-zawodowa młodzieży kończącej naukę w małopolskich szkołach zawodowych.
Informacje o badaniu można pobrać pod tym linkiem

Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców
W badaniu gromadzone są informacje o:
  • polityce zatrudnieniowej przedsiębiorstw,
  • wykorzystywanych przez firmy metodach rekrutacji, trudnościach napotykanych przy pozyskiwaniu nowych pracowników oraz przyczynach tych trudności,
  • umiejętnościach posiadanych przez aktualnie zatrudnionych pracowników,
  • polityce szkoleniowej firm.
Na pytania ankieterów odpowiadają osoby najlepiej zorientowane w kwestiach kadrowych: kierownicy działów zajmujących się zatrudnieniem, specjaliści do spraw personalnych, właściciele, dyrektorowie lub prezesi. Próba jest losowana tak, by zapewnić reprezentację na poziomie podregionów oraz wielkości zatrudnienia firmy.
Informacje o badaniu można pobrać pod tym linkiem

Barometr zawodów

Celem badania jest wskazanie zawodów, na które w kolejnym roku będzie zwiększone / zmniejszone zapotrzebowanie wśród małopolskich pracodawców.
Barometr jest badaniem jakościowym. Uczestniczą w nim eksperci z powiatowych urzędów pracy, w tym doradcy zawodowi, pośrednicy pracy i osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami. Efektem badania są zestawienia zawodów poklasyfikowanych w trzy grupy - tych, w których wystąpi niedobór pracowników, nadmiar pracowników oraz równowaga popytu i podaży. Zestawienia prezentowane są w formie plakatów.
Informacje o badaniu można pobrać pod tym linkiem

Inne badania
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji prowadzi również inne badania, ich spis dostępny jest pod tym linkiem

Charakterystyki lokalnych zasobów ludzkich
W roku 2010 w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”  przeprowadzono warsztaty, na których sporządzono charakterystyki lokalnych zasobów ludzkich dla dziewięciu powiatów w Małopolsce.  
Rezultatem warsztatów są opracowania dotyczące zasobów ludzkich dla tych powiatów w postaci osobnych dokumentów, zawierających najważniejsze z punktu widzenia inwestora informacje. Opracowania te stanowią ważny element oferty inwestycyjnej tych powiatów.
W roku 2012 planowane jest opracowanie takich charakterystyk dla pozostałych powiatów, tak aby wszystkie powiaty dysponowały takimi dokumentami.
Charakterystyki można pobrać pod tym linkiem

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0