Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 95

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 66
Działania podjęte w roku 2009
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Działania podjęte w roku 2009

Dodano: 2012-01-17. przez Maciej Sabal

Organizacja konferencji podsumowującą I Etap realizacji projektu – pt. „Wypracowanie zasad partnerskiego świadczenia usług inwestorom poszukującym kadry”
Podsumowano I etap realizacji projektu oraz zaprezentowano model partnerskiej współpracy instytucji rynku pracy i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu i partnerstwa publiczno – społecznego dla wspierania inwestorów pozyskujących kadry oraz pracodawców w procesie restrukturyzacji zatrudnienia.

6 seminariów nt. funkcjonowania systemu wsparcia inwestorów w obszarze zasobów ludzkich
Zaprezentowano ofertę cyklu szkoleń, których celem jest przygotowanie pracowników instytucji, które przystąpiły do Partnerstwa do jeszcze lepszego świadczenia usług na rzecz inwestorów, szczególnie w zakresie zasobów ludzkich.

Rozpoczęcie Programu Wsparcia Przedsiębiorców Restrukturyzujących Zatrudnienie – otwarcie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Punktu Obsługi Pracodawców
Możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy –  kompleksowa informacja nt. dostępnych form wsparcia przy rekrutacji zasobów ludzkich oraz w procesie restrukturyzacji zatrudnienia.      

Wydanie w formie publikacji oraz na płycie CD „Modelu świadczenia usług na rzecz inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”
Przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi inwestora dla 117 konsultantów z ok. 100 instytucji rynku pracy
Stworzono program szkoleniowy zapewniający dostarczenie wszelkich kluczowych wiadomości i umiejętności niezbędnych w profesjonalnej i skutecznej  obsłudze pracodawcy oraz przeprowadzono szkolenia w czterech miastach Małopolski: Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie.

Rozpoczęcie badania zmian postaw uczestników warsztatów i szkoleń przez firmę zewnętrzną
Badanie dotyczyło stanu wiedzy oraz świadomości elementów procesu obsługi inwestora na początku (przed rozpoczęciem szkoleń) oraz na końcu (po zakończeniu szkoleń).

Koordynacja procesów outplacementowych na terenie Małopolski

Zapewnienie pomocy w przygotowaniu i realizacji programu zwolnień monitorowanych, również w przypadku jeśli grupa zwalnianych jest mniejsza niż 50 osób.

Organizacja seminarium inaugurującego Partnerstwo oraz wręczenie certyfikatów Partnerom
Seminarium było poświęcone korzyściom i skutecznemu działaniu w Partnerstwie na rzecz pracodawców i inwestorów, w procesach pozyskiwania kadr i outplacementu (restrukturyzacji zatrudnienia) poparte przykładami działań z Małopolski

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62