Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 95

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 66
Got error 28 from storage engine

select distinct m.tag, m.szerokosc, m.wysokosc, r.id, r.url_pliku, r.alternatywny_HTML, r.tekst_alt, t.rozszerzenie from wup_reklama r inner join wup_reklama_miejsce m ON r.reklama_miejsce_id = m.id inner join wup_reklama_typ_pliku t ON r.reklama_typ_pliku_id = t.id inner join wup_reklama_reklama_dzial d ON d.reklama_id = r.id inner join wup_reklama_dzial rd on d.reklama_dzial_id = rd.id where r.aktywna="t" and m.aktywne="t" and rd.orig_dzial = "Artykuly" and (rd.id_orig is NULL or rd.id_orig = "25")
File:/var/www/_libs/data/DB.class.php
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/_libs/data/DB.class.php on line 177

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/_libs/data/DB.class.php on line 180
Działania podjęte w roku 2011 Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Działania podjęte w roku 2011

Dodano: 2012-01-16. przez Maciej Sabal


Spotkania z pracodawcami w małopolskich powiatach

Spotkania zostały organizowane przez instytucje partnerskie – w Andrychowie , Mucharzu i Sułkowicach . Do udziały w tych wydarzeniach zaproszono lokalnych pracodawców zainteresowanych różnymi formami wsparcia udzielanego przez rozmaite instytucje. Pracownicy projektu, którzy brali udział w tych spotkaniach, mówili natomiast o wsparciu podmiotów partnerskich w powiatach, w których odbywały się spotkania.

Konkurs na Konsultanta Roku
Na początku 2011 ogłoszono Konkurs na Konsultanta Roku . Głównymi kryteriami konkursu było zaangażowanie w wydarzenia organizowane przez Partnerstwo, konstruktywny wkład w współtworzenie naszej platformy oraz współpraca z ekspertem z CeBiM. Wyniki konkursu ogłoszono podczas warsztatów w Inwałdzie. Tytuł Konsultanta Roku 2011 został Pan Łukasz Fus z Urzędu Miasta Tarnowa. Zwycięzca otrzymał list gratulacyjny od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli oraz zestaw upominków. Wyróżnione ponadto zostały trzy osoby: Pani Bożena Ziemba z Grodzkiego Urzędu Pracy, Pan Lech Kasperek z Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz Pan Sławomir Gałda z Sądeckiego Urzędu Pracy.

Warsztaty z obsługi platformy

Warsztaty z obsługi platformy

Warsztaty z obsługi platformy inwestor.wup-krakow.pl
Warsztaty zostały zorganizowane w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym w corocznej ankiecie  rozesłanej do wszystkich Partnerów z początkiem 2011 roku. Podczas warsztatów Konsultanci Partnerstwa pracowali nad biegłością w zakresie posługiwania się funkcjonalnościami platformy internetowej inwestor.wup-krakow.pl (oddanej do użytku pod koniec 2010 roku). Zajęcia odbyły się dwukrotnie w Krakowie , a także w Nowym Sączu , Tarnowie oraz Andrychowie , w kwietniu i maju 2011 roku.
Ze szkoleń w tym zakresie skorzystało 39 osób.

Spotkania Rady Partnerów
W roku 2011 odbyły się dwa spotkania Rady Partnerów – 18 kwietnia oraz 28 listopada . Podczas pierwszego z tych spotkań Partnerom zaprezentowano koncepcję kampanii „Lepiej, szybciej, sprawniej – urzędnik dla biznesu”, a także przedstawiano dotychczasowe osiągnięcia Partnerstwa oraz wskazano nowe kierunki. Drugie spotkania były poświęcone przede wszystkim raportem z badania ewaluacyjnego.

Kampania „Lepiej, szybciej, sprawniej – urzędnik dla biznesu”
Celem tej kampanii było propagowanie wysokiej jakości usług świadczonych w ramach Partnerstwa wśród instytucji obsługujących pracodawców, a także wskazanie, iż potencjał zasobów ludzkich jest jednym z kluczowych elementów negocjacji z inwestorem. Do kampanii chcemy włączyć instytucję, które na co dzień obsługują inwestorów, aby swoim autorytetem i doświadczeniem wspierały kampanię i przekonały jej odbiorców, iż warto ulokować firmę właśnie w Małopolsce, gdzie instytucje są otwarte na współpracę z inwestorem i dostarczą kompleksowej informacji na wszystkie zapytania. W ramach kampanii odbyły się spotkania z decydentami lokalnymi w czterech powiatach. Pierwsze ze spotkań z decydentami lokalnymi obyło się 18 maja w Nowym Sączu , 30 maja w Oświęcimiu , 3 czerwca spotkanie z decydentami lokalnymi odbyło się w Tarnowie . Ostatnie spotkanie miało miejsce 18 października w siedzibie Centrum Business In Małopolska .

Cykl szkoleń „Profesjonalna obsługa inwestora”
W roku 2011 odbyła się druga edycja szkoleń z zakresu profesjonalnej obsługi inwestora , do której zaproszono wszystkich nowych Konsultantów, a także osoby, które podczas wcześniejszych szkoleń nie mogły skorzystać z któregoś z modułów. Zajęcia rozpoczęły się w czerwcu, a zakończyły w październiku. Wszystkie szkolenia były organizowane w trzech miastach (Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie), a zajęcia składały się z pięciu modułów:
I - Jak wykorzystać atrakcyjność inwestycyjną regionu? - 2 dni
II - Skąd zaczerpnąć informacje o potencjale regionu? - 1 dzień
III - Jak zachęcić inwestora? Przygotowanie oferty i prezentacji - 3 dni
IV - Jak osiągnąć sukces w negocjacjach z inwestorem? - 2 dni
V - Jak wesprzeć pracodawcę w przeprowadzeniu zwolnień? - 2 dni
Ze szkoleń w tym zakresie w roku 2011 skorzystało 40 osób.

V Małopolskie Forum Inwestycyjne
Inicjatywa została zrealizowana przy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Motywem przewodnim V MFI był wpływ członkostwa w UE na inwestycje zagraniczne i rynek pracy w regionie. Podczas wydarzenia zaproszeni goście, eksperci i inwestorzy wypowiedzieli się na temat wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na decyzje o inwestowaniu w regionie oraz na temat szans i zagrożeń wynikających z przyjęcia przez Polskę euro. Poruszony został też szeroko rozumiany temat wpływu członkowstwa w Unii Europejskiej na rynek pracy oraz zasoby ludzkie w Krakowie i Małopolsce.

Badanie ewaluacyjne
W roku 2011 przeprowadzono badanie ewaluacyjne Partnerstwa. Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badanie składało się z wywiadów pogłębionych z częścią Partnerów, a także ankiety skierowanej o wszystkich członków Partnerstwa. Efektem badania powstał raport (dostępny pod tym linkiem ).

Wizyty studyjne
W październiku 2011 wraz z Partnerami zorganizowano dwie wizyty studyjne. Pierwsza z nich odbyła się w Tarnowie (11 października). W czasie tego wydarzenia Konsultanci odwiedzili firmy działające w obszarze Tarnowskiego Klastera Przemysłowego. Druga wizyta miała miejsce w siedzibie Centrum Business In Małopolska (24 października).

Warsztaty „Jak obsłużyć wymagającego klienta - pracodawcę?”
Warsztaty odbyły się w dniach 27 i 28 października w Inwałdzie. Myślą przewodnią i główną tematyką warsztatów było hasło „Jak obsłużyć wymagającego klienta - pracodawcę?”. W zajęciach wzięło udział nieco ponad 49 uczestników.
 
Szkolenia w zakresie PR dla powiatowych urzędów pracy oraz jednostek samorządy terytorialnego
W listopadzie zrealizowane zostały osobno warsztaty dla Konsultantów Partnerstwa – osobno dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zajęcia zostały zorganizowane pod nazwą „PR publicznych służb zatrudnienia” oraz „Praktyczna wiedza o wykorzystaniu kapitału ludzkiego gminy”.
Tematyka warsztatów – podobnie jak w przypadku szkoleń w zakresie obsługi platformy internetowej – została określona przez naszych Partnerów w corocznym badaniu potrzeb szkoleniowych.
Zajęcia odbyły się w następującej konfiguracji:
PR publicznych służb zatrudnienia: 17.11.11 – Kraków, 22.11.11 – Tarnów, 24.11.11 – Nowy Sącz.
Praktyczna wiedza o wykorzystaniu kapitału ludzkiego gminy: 16.11.11 – Nowy Sącz, 18.11.11 – Tarnów, 21.11.11 – Kraków, 23.11.11 – Zator.
W szkoleniach w tym zakresie łącznie udział wzięło 49 osób.

Spotkanie pierwszej grupy roboczej
Podczas drugiej Rady Partnerów jej uczestnicy podzielili się na cztery grupy robocze, które zadeklarowały udział w pracach grupy roboczej zajmującej się rekomendacjami z badania ewaluacyjnego. Spotkanie pierwszej grupy roboczej obyło się 12 grudnia – uczestnicy pracowali nad zagadnieniem „Jak zmierzyć efektywność wspólnych działań?  Wskaźniki działania Partnerstwa”. Prace tej grupy (tak jak i trzech pozostałych) będą przyczynkiem do zmian w Partnerstwie.  

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0