Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Cele i misja

Dodano: 2012-01-13. przez Maciej Sabal

Cel ogólny
Funkcjonujący partnerski system świadczenia usług pracodawcom w zakresie pozyskiwania kadr i outplacementu.
 
Cele szczegółowe
1. Wypracowane i wdrożone międzyinstytucjonalne mechanizmy współpracy na rzecz wsparcia inwestorów pozyskujacych kardy i pracodawców restrukturyzujących zatrudnienie.

2. Uświadomienie wagi inwestorów dla lokalnego rynku pracy oraz uzupełnienie kompetencji kadr zajmujących się obsługą inwestorów i wsparciem pracodawców restrukturyzujących zatrudnienie.

3. Wzbogacenie możliwości dostarczania inwestorom kompleksowej informacji nt rynku pracy i możliwych form wsparcia.

Misja Partnerstwa

Misją Partnerstwa jest efektywne świadczenie usług na rzecz inwestorów pozyskujących kadry i usług outplacementowych oraz aktywizacja lokalnych instytucji i środowisk w wymienionych obszarach. Za nadrzędną wartość Partnerstwo uznaje wzajemne zaufanie i odpowiedzialność. Partnerstwo nie wyznaczyło ram czasowych dla swego działania.

Główne Założenia
1.    Partnerstwo ma charakter partnerstwa koordynującego. Jest to rodzaj partnerstwa,  które:
  • działa wielopłaszczyznowo, wielokierunkowo i długoterminowo;
  • działa dzięki woli współpracy jego uczestników;
  • nie angażuje każdorazowo w działania wszystkich członków;
  • podejmowane działania doraźne  realizują Zespoły Zadaniowe, a ich prace koordynowane są przez jedną instytucję pełniącą rolę Koordynatora; 
  • ma charakter lokalny (w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
2.    Partnerzy działają kierując się korzyściami i realizując zadania, do jakich dobrowolnie się zgłoszą.
3.    Struktura organizacyjna Partnerstwa wynika z potrzeby koordynacji działań, podziału zadań.
4.    Struktura organizacyjna Partnerstwa odzwierciedla przepływ informacji w Partnerstwie.

Założenia te w skróconej formie są sformułowane w dokumencie pt. „Zasady Funkcjonowania Partnerstwa na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”, akceptacja tych zasad przez podmiot jest wyrażona poprzez złożenie Deklaracji.

Zachęcamy do zapoznania się z Modelem świadczenia usług na rzecz inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych , a także wypracowanymi podczas warsztatach z charakterystyk analizami SWOT

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »