Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Rada Partnerów – podsumowanie

Dodano: 2011-11-29. przez Maciej Sabal

Spotkanie Rady Partnerów z 28 listopada znacznie różniło się od tych, które odbyły się wcześniej. Innowacyjność znalazła wyraz w ukonstytuowaniu się grup roboczych, które do czasu najbliższego spotkania Rady będą spotykać się samodzielnie i debatować, jak rozwiązać problemy Partnerstwa.

Bodźcem, który przyczynił się do tej zmiany, był raport z badania ewaluacyjnego Partnerstwa, przeprowadzonego przez studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci pracowali pod opieką Anny Strzebońskiej. To właśnie ten raport był głównym tematem spotkania Rady Partnerów  (przed poniedziałkowym posiedzeniem wysłaliśmy do wszystkich zaproszonych link do raportu z badania; jest on zamieszczony na naszej stronie internetowej).   

Przypomnijmy, że spotkania Rady Partnerów odbywają się dwa razy do roku. W jej skład wchodzą osoby decyzyjne z instytucji partnerskich, które zadeklarowały chęć udziału w pracach. Rada Partnerów wyznacza strategię działania Partnerstwa – wskazuje kierunki rozwoju – lobbuje w celu wprowadzenia zmian lub rozwiązań korzystnych dla funkcjonowania regionalnego rynku pracy i podmiotów partnerskich.

Dyrektor WUP Andrzej Martynuska oraz kierownik projektu Joanna Słomka

Dyrektor WUP Andrzej Martynuska oraz kierownik projektu Joanna Słomka

Poniedziałkowe spotkanie Rady Partnerów otworzył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Martynuska, który podsumował dotychczasowe działania Partnerstwa. W podsumowaniu tym wskazał pokrótce na jego mocne i słabe strony, podkreślił przy tym, że raport z badania ewaluacyjnego rzucił nowe światło na jego problemy. Dyrektor zaznaczył, że po lekturze odniósł wrażenie, iż członkowie Partnerstwa chcieliby mieć większy wpływ na jego działania, a także na pewne ramy teoretyczne. Po dyrektorze głos zabrała kierownik projektu Joanna Słomka, która podkreśliła, jak duże znaczenie ma dla Partnerstwa ów raport. Jak mówiła, dotychczas zbyt wiele zagadnień poruszanych w Partnerstwie zależało od pracowników projektu, dlatego nastał czas, by to zmienić.

Wnioski z badania przedstawił uczestnikom Rady Mateusz Szuszkiewicz – członek zespołu ewaluacyjnego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegent przybliżył ponadto słuchającym metodologię badania i nieco szczegółów technicznych (badanie zostało zrealizowane latem tego roku; przeprowadzono 40 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami Partnerów, a także ankietę wśród Konsultantów i osób decyzyjnych). Następnie głos zabrał dr Wojciech Jarczewski z Instytutu Rozwoju Miast, który sporządził rekomendacje z raportu.

Druga część spotkania Rady Partnerów odbyła się w nietypowy sposób. Uczestnikom przedstawiono cztery obszary tematyczne, które zgodnie z raportem, domagają się refleksji. Oto te tematy:

  • Jak zmierzyć efektywność wspólnych działań . Wskaźniki działania Partnerstwa
  • Jakich korzyści pragniemy dla naszych instytucji?  System motywacyjny dla  Partnerów
  • Jak zachęcać Konsultantów do aktywności?  System motywacyjny dla Konsultantów
  • Co możemy sobie dawać nawzajem? Baza danych o usługach, danych, wsparciu dostępnych u Partnerów

Każdy z uczestników spotkania wybrał obszar tematyczny, który go interesuje, następnie odbyły się spotkania tych czterech świeżo ukonstytuowanych grup. Każda z nich wybrała lidera i ustaliła wstępną datę spotkania, podczas którego członkowie tych grup zmierzą się z wymienionymi problemami. Warto dodać, że do prac zapraszamy również osoby decyzyjne z innych instytucji partnerskich, które nie mogły przybyć na spotkanie 28 listopada. Szczegóły podamy w najbliższych dniach (większość grup sprecyzowała już termin i miejsce spotkania).

Efekty prac tych grup zostaną przedstawione podczas kolejnego posiedzenia Rady Partnerów, które odbędzie się najpewniej w lutym przyszłego roku. Materiały (m.in. prezentacji i raport z badania) można pobrać pod tym linkiem

Uczestnicy Rady Partnerów

Uczestnicy Rady Partnerów

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »