Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

W Krakowie o potrzebach pracodawców

Dodano: 2011-10-19. przez Maciej Sabal

Kluczem do sukcesu w procesie obsługi inwestora jest nastawienie proklienckie obsługujących go urzędników – taką konkluzją zakończyło się spotkanie z decydentami lokalnymi w Krakowie w ramach kampanii „Lepiej, szybciej, sprawniej – urzędnik dla biznesu”.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Spotkanie, które odbyło się 18 października w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego, było czwartym, a zarazem ostatnim tego typy wydarzeniem realizowanym w tym roku w ramach naszej kampanii. Wcześniej takie spotkania odbyły się w Nowym Sączu, Oświęcimiu i Krakowie. Wczorajsze spotkanie było wyjątkowe na tle dotychczasowych, bowiem znaczną część spośród zgromadzonych osób – obok przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów pracy – stanowili delegaci takich organizacji jak związki zawodowe, organizacji pracodawców czy biur karier. Dzięki temu podczas spotkania pojawiało się wiele punktów widzenia. Tradycyjnie, większość z uczestników spotkania stanowili przedstawiciele instytucji zrzeszonych w „Partnerstwie na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”.

Otwierający spotkanie Dyrektor WUP Kraków Andrzej Martynuska zaznaczył, że przedstawiciele lokalnych władz powinni szczególną wagę przykładać do profesjonalnego przygotowania pracowników obsługujących pracodawców. Mówił także o tym, że – paradoksalnie – rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Partnerstwie nie powinna być kluczowa. Projekt WUP powinien co najwyżej koordynować pewne działania, dostarczać inspiracji, a tak naprawdę za kontakt z pracodawcą odpowiadają podmioty działające lokalnie – mówił Dyrektor WUP. Dokładny opis działalności projektu przedstawiła uczestnikom kierownik projektu Inwestor Joanna Słomka. Szczególny nacisk położyła na rolę i znaczenie Konsultanta, jako osoby, która odpowiada za pierwszy kontakt z pracodawcą. Ten pierwszy kontakt wymaga bardzo dużego przygotowania, liczy się wówczas każdy detal: od pierwszego wrażenia, poprzez udzielenie profesjonalnej informacji, aż po umówienie spotkania. Z tym, że pierwsze wrażenie i pozytywne przyjęcie jest niezwykle ważne, zgodził się prezes Nordic House Janusz Kahl, reprezentujący po części głos pracodawców. 

Zastępca dyrektora Centrum Business In Małopolska (CeBiM) Beata Górska-Nieć mówiła natomiast o potrzebie współpracy organizacji działających na terenie Krakowa i okolic w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnych inwestorów. Przytoczyła także wiele przykładów, w których – dzięki działalności Partnerstwa – inwestorzy szybko otrzymali szczegółowe informacje na temat kadr dostępnych w poszczególnych branżach w Małopolsce. Przedstawicielka CeBiM tym samym dała do zrozumienia, że nie do końca zgadza się z opinią Dyrektora WUP, zaznaczając, że rola Partnerstwa nie jest bynajmniej pomocnicza.

O dużych potrzebach informacyjnych pracodawców mówiła także – już w trakcie dyskusji – przedstawicielka Centrum Karier AGH Grażyna Czop Śliwińska. Jak podkreśliła, pracodawca, rozważając inwestycję na terenie Krakowa, bardzo często chce dokładnie wiedzieć o dostępie wykwalifikowanej kadry (np. liczbie absolwentów określonych kierunków). Na koniec uczestnicy wysłuchali wystąpienia przedstawicielki krakowskiego Centrum Obsługi Inwestora Katarzyny Wysockiej.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że drogą do przyciągnięcia jak największej liczby inwestorów jest profesjonalne przygotowanie pracowników odpowiadających za obsługę pracodawców, a także współdziałanie instytucji działających lokalnie. 

Partnerstwo w 2011 roku realizuje kampanią pod nazwą „Lepiej, szybciej, sprawniej – urzędnik dla biznesu”. Podstawowym celem kampanii jest zwiększenie świadomości o tym, że potencjał zasobów ludzkich jest kluczowym atutem regionu. Ważnym elementem jest również przyciągnięcie jak największej liczby inwestorów. Aby  osiągnąć ten cel, potrzeba wsparcia lokalnych władz, które mają wpływ na tutejszy rynek pracy. Spotkanie, które miało miejsce 18 października, to nietypowa inicjatywa, jednak warta podjęcia trudu ze względu na spodziewane korzyści. Najważniejsza z nich to większa ilość miejsc pracy. Kampania „Lepiej szybciej, sprawniej – urzędnik dla biznesu” to także sygnał dla przedsiębiorców, że ich sprawy są ważne dla lokalnych władz.

Jak wspomniano wcześniej, wtorkowe spotkanie było ostatnim z serii czterech typu wydarzeń realizowanych w roku 2011, nie oznacza to jednak, ze hasło „Lepiej, szybciej, sprawniej – urzędnik dla biznesu” nie będzie przyświecać kolejnym działaniom realizowanym przez projekt wraz Partnerami.

Dyrektor WUP Andrzej Martynuska, obok Beata Górska-Nieć oraz Joanna Słomka

Dyrektor WUP Andrzej Martynuska, obok Beata Górska-Nieć oraz Joanna Słomka


Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »