Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Co Małopolska ma do zaoferowania przedsiębiorcom?

Dodano: 2011-06-21. przez Maciej Sabal

Kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych atutów Małopolski, należy to umiejętnie wykorzystywać – powiedział Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa otwierając V Małopolskie Forum Inwestycyjne.

Marszałek Marek Sowa

Marszałek Marek Sowa

Wydarzenie to, organizowane przez Województwo Małopolskie we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Wojewódzkim Urzędem Pracy, odbyło się 20 czerwca w Małopolskim Centrum Kultury. Forum przyciągnęło ok. 100 osób – m.in. przedstawicieli władz samorządowych zarówno szczebla regionalnego, jak i lokalnego, pracowników tych instytucji, organizacji pracodawców, instytucji otoczenia biznesu, uczelni i wielu innych podmiotów. Głównymi tematami tegorocznego forum inwestycyjnego były inwestycje zagraniczne oraz rynek pracy w regionie.

W mowie inaugurującej Marszałek Marek Sowa podkreślił,  że w Małopolsce istnieje wciąż problem z transferem informacji pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami. Praca nad poprawą tego stanu jest ważnym wyzwaniem dla województwa. W wystąpieniach dwóch następnych prelegentów – Marka Popiołka z Ministerstwa Gospodarki i Mirosława Odziemczyka z PAIIZ – pobrzmiewały wyjątkowo optymistyczne tony. Ten pierwszy mówił przede wszystkim o wielkim sukcesie Polski jako „zielonej wyspy” w czasie kryzysu i potencjale młodych wykształconych Polaków. Mirosław Odziemczyk skupił się natomiast na specjalnych strefach ekonomicznych – według niego wprowadzenie tego instrumentu znacznie przyczyniło się do rozwoju regionów. Przedstawiciel PAIIZ zastanawiał się także nad losem SSE po roku 2020.

Forum Inwestycyjne

Forum Inwestycyjne

Następny prelegent – Radca Handlowy Ambasady Republiki Słowackiej Pan Vladislav Chlipala – w optymistycznym tonie wypowiadał się na temat przyjęcia euro przez naszych południowych sąsiadów. Jak zaznaczył, wbrew niektórym przekonaniom, przyjęcie wspólnej waluty pomogło Słowacji przejść przez czasy kryzysu bez większych strat. Radca mówił także o rosnącej współpracy gospodarczej między Warszawą a Bratysławą, choć jak podkreślił, w tej sferze jest jeszcze wiele do zrobienia. Jako ilustrację przytoczył dane, które pokazują, że współpraca gospodarcza Słowacji z Węgrami kształtuje się na prawie takim samym poziomie, co z czterokrotnie liczebniejszą Polską. Interesująca była także wypowiedź kolejnego prelegenta – Łukasza Tarnawy, Głównego Ekonomisty PKO Banku Polskiego. Tematem jego wystąpienia było zagadnienie: Polska w strefie euro. Wypowiedź Tarnawy charakteryzowała się równomiernym przedstawieniem racji przemawiającymi za i przeciw przyjęciu przez Polskę wspólnej europejskiej waluty. Ekonomista podkreślił jednak stabilne podstawy euro, mimo ostatnich zachwiań. Szczególnie ciekawe było przedstawienie zmniejszenia entuzjazmu Polaków do euro na przestrzeni kilku ostatnich lat. Kończąca pierwszą część Forum wypowiedź Davida Cartona z ITEKNA Polska wpisała się w klimat pozytywnych wypowiedzi o klimacie inwestycyjnym Polski, a szczególnie Małopolski. Carton skupił się na walorach Polaków jako pracowników.

Dyrektor WUP Andrzej Martynuska

Dyrektor WUP Andrzej Martynuska

Druga część Forum rozpoczęła się od wypowiedzi Roberta Błażycy, Dyrektora Regionalnego HAYS Poland, który omówił badania dotyczące zasobów ludzkich w Krakowie – wnioski generalnie utrzymane były w klimacie poprzednich, optymistycznych wypowiedzi. Kolejny prelegent – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan Andrzej Martynuska – po krótkiej charakterystyce rynku pracy w Małopolsce po 7 latach obecności w UE, mówił o pozytywnym wpływie funduszy na województwo. Szczególnie interesujące były dane, z których wynikało, że duża część osób otrzymujących wsparcie z EFS na działalność gospodarczą, z powodzeniem funkcjonuje na rynku. Wniosek płynie z tego taki, że dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia przedsiębiorczości Małopolan. Dyrektor Andrzej Martynuska zaznaczył także, że wykorzystywanie funduszy europejskich w Małopolsce rozkłada się równomiernie w podziale na powiaty, co jest zjawiskiem pozytywnym. Prelegent podkreślił także działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w obszarze wspierania przedsiębiorczości – szczególnie poprzez realizację projektu „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”.

Ostatnim akcentem V Małopolskiego Forum Inwestycyjnego była dyskusja. Jako pierwsza głos zabrała prof. Irena Pietrzyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która poruszyła temat solidarności w Unii Europejskiej. Jak podkreśliła, dotychczas Polska brylowała na tle Wspólnoty, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. Nowa perspektywa finansowa być może na to nie pozwoli, gdyż o kierunkach wsparcia decydować będzie Komisja Europejska. Według prof. Pietrzyk kolejnym priorytetem będzie polityka spójności, co oznacza, że większe środki otrzymywać będą nowe i biedniejsze kraje członkowskie. W dyskusji jako kolejny głos zabrał Stanisław Sorys – członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Odniósł się do słów poprzedniczki zapewniając, że w Małopolsce znaczna część środków unijnych przeznaczana jest na innowacje, co zapewni rozwój województwa także w dalszej perspektywie finansowej, nawet w przypadku, gdy środki będą mniejsze. Stanisław Sorys podkreślił, nie pierwszy podczas Forum, dużą rolę stref ekonomicznych.

Ostatni uczestnik dyskusji, a zarazem ostatni prelegent Forum, dr Wojciech Jarczewski z Instytutu Rozwoju Miast, wypowiedział się w tonie odmiennym w stosunku do innych osób, które zabrały głos podczas Forum. Wojciech Jarczewski zaznaczył, że nowe technologie i gałęzie gospodarki oparte na wiedzy są bardzo ważne, jednak nie należy zapominać o tym, że największa ilość miejsc pracy powstaje poprzez inwestycje firm produkcyjnych. Oprócz tego podkreślił, że strefy ekonomiczne oraz ulgi podatkowe nie są najlepszym narzędziem pobudzającym przedsiębiorczość, najistotniejsza jest dobra infrastruktura i dobra współpraca z inwestorami. Firmy, które miałyby zainwestować w Polsce, bez specjalnych stref ekonomicznych i tak by to zrobiły.  

Małopolskie Forum Inwestycyjne służy budowaniu współpracy gospodarczej, tworzeniu optymalnych warunków do partnerstwa, a także wymianie poglądów, opinii oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie sposobów przygotowywania ofert inwestycyjnych, możliwości obsługi inwestora oraz sposobów przygotowania terenów inwestycyjnych.

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »