Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Atrakcyjność inwestycyjna powiatu nowosądeckiego

Dodano: 2011-05-20. przez Maciej Sabal

Ponad 20 osób przybyło do Urzędu Miasta Nowego Sącza na spotkanie z decydentami lokalnymi realizowane pod hasłem „Lepiej, szybciej, sprawniej – urzędnik dla biznesu”. Głównym tematem dyskusji była atrakcyjność inwestycyjna gmin w powiecie nowosądeckim.

Ratusz w Nowym Sączu

Ratusz w Nowym Sączu

Spotkanie odbyło się 18 maja, a jego organizatorem był projekt „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”. Dziękujemy naszym Konsultantom z Urzędu Miasta Nowego Sącza za pomoc w organizacji wydarzenia – szczególnie udostępnienia sali.

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy wszystkie instytucje partnerskie z powiatu nowosądeckiego, ale także inne urzędy miast i gmin oraz podmioty związane z obsługą pracodawcy z tego terenu. Spotkanie otworzył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – Andrzej Martynuska. Następnie głos zabrała kierowniczka projektu Joanna Słomka, która mówiła o dotychczasowym i planowanym działaniu Partnerstwa (jak wspomniano, nie wszyscy przybyli goście są członkami Partnerstwa), a także o ofercie szkoleniowej projektu. Zastępca dyrektora Centrum Business In Małopolska Beata Górska-Nieć, która wystąpiła później, przedstawiła sytuację województwa pod względem inwestycji. Na końcu głos zabrała Magdalena Mikołajczyk z projektu Inwestor, która scharakteryzowała model wymiany informacji pomiędzy podmiotami partnerskimi. Spotkanie zakończyło się dyskusją.

Nowosądeckie spotkanie było pierwszym z cyklu czterech planowanych tego typu wydarzeń – kolejne odbędą się w Oświęcimiu (30 maja), Tarnowie (3 czerwca) i Krakowie (najprawdopodobniej 15 czerwca, choć termin może jeszcze ulec zmianie).

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »